สั่งปิด 'โรงงานอาหาร’ พุทธมณฑลสาย 5 ให้คนงานทั้งหมดกักตัว 14 วัน

10 มิ.ย. 2564 - 22:55 น.

ผู้ว่าฯนครปฐม สั่งปิด ‘โรงงานอาหาร’ พุทธมณฑลสาย 5 ให้คนงานทั้งหมดกักตัว 14 วัน พร้อมทั้งห้ามให้บุคคลใดเข้าไปหรือออกจากสถานที่เด็ดขาด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

10 มิ.ย. 2564 – นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าฯนครปฐม ได้มีคำสั่งจังหวัดนครปฐมที่ 1587/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีสาระสำคัญคือ

1. ให้ปิดสถาน บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เลขที่ 87 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อแพร่ระบาด


2. ให้จัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคในบริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้ห้ามมีการชุมนุมทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งห้ามบุคคลใดเข้าไปหรือออกจากสถานที่ดังกล่าวเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค

3. บุคคลใดที่ทำงานอยู่ บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร ขอให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ดำเนินการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย หรือสถานที่ตามที่ทางราชการ กำหนดเป็นเวลา 14 วัน

4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควบคุม กำกับดูแล และสนับสนุนให้การดำเนินการจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคตามข้อ 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้จังหวัดทราบทันที

**ประกาศดังกล่าวเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 9-23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สั่งปิด 'โรงงานอาหาร’ พุทธมณฑลสาย 5 ให้คนงานทั้งหมดกักตัว 14 วัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง