สอน. ชง กอน. เคาะราคาอ้อยขั้นต้นฤดูผลิตปี 2561/62 วันที่ 15 พ.ย.นี้ คาดรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 880-900 บาทต่อตัน

ชง กอน. เคาะราคาอ้อยขั้นต้น – นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า วันที่ 15 พ.ย.นี้ สอน. จะเสนอราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต ปี 2561/62 เฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 680 บาทต่อตัน ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่มีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน จากนั้นจะเสนอความเห็นต่อไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ก่อนที่จะประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยราคาขั้นต้นดังกล่าวผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร (กบ.) แล้วเสนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) พิจารณาเห็นชอบในวันที่ 15 พ.ย.นี้

“ราคาอ้อยขั้นต้นฯ ฤดูการผลิตปี 2561/62 ที่ 680 บาทต่อตันอ้อยนี้ เป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขเดียวกับที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้รายงานต่อครม. ในการกำหนดมาตรการการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่ได้รับผลกระทบจากทั้งด้านราคาที่ตกต่ำ เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งครม. กำหนดความช่วยเหลือไม่เกิน 50 บาทต่อตันอ้อย แต่จะมีการกำหนดปริมาณตันอ้อยสูงสุดที่จะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกินรายละ 5,000 ตันอ้อย ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกินวงเงิน 6,500 ล้านบาท”

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือจากโรงงานน้ำตาลที่จะจ่ายเงินล่วงหน้าบางส่วนให้เกษตรกรไปก่อน เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเพิ่มเติมอีกประมาณ 60 บาทต่อตันอ้อย จากเดิมที่เคยคำนวณไว้ที่ 70 บาท แต่เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ำตาลตลาดโลกได้ขยับราคาขึ้นมาเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม สอน. จะหารือร่วมกับโรงงานน้ำตาลและสมาคมธนาคารไทยในสัปดาห์หน้า ซึ่งจากการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นที่ 680 บาท รวมกับเงินช่วยเหลือจากทั้งสองแนวทางดังกล่าว และเมื่อรวมกับค่าส่วนเพิ่มจากคุณภาพอ้อยที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้รับราคาอ้อยประมาณ 880-900 บาทต่อตันอ้อยที่ค่าความหวานเฉลี่ยประมาณ 12.30 ซี.ซี.เอส จะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวไร่อ้อยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ไม่ขัดต่อองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) เนื่องจากเป็นการอุดหนุนด้านปัจจัยการผลิต ถือเป็นการอุดหนุนภายในที่ยกเว้นสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งรัฐสามารถดำเนินการได้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน