กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดริมทางแห่งที่ 5 ตลาดมอกล้วยไข่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ โดยมุ่งมั่น ส่งเสริม ยกระดับ ปรับโฉม ให้เป็นสถานที่น่าแวะซื้อสินค้า ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจท้องถิ่น ภายใต้สโลแกน “จะแวะก่อนเที่ยว หรือจะเที่ยวแล้วแวะ…ก็ได้”

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในสนับสนุนส่งเสริมให้ ตลาดริมทางตลาดมอกล้วยไข่ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เป็นจุดซื้อขายสินค้าที่เป็นสถานที่น่าแวะ และยังสามารถเชื่อมโยงเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดได้โดยง่าย ด้วยตลาดที่มีมาตรฐานของกรมการค้าภายใน ที่มีความน่าเชื่อถือ มีเอกลักษณ์ของสินค้าที่มีปริมาตร ปริมาณ ตรงตามฉลาก แสดงราคาชัดเจน เป็นตลาดที่มีคุณภาพ สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าที่จับจ่ายในตลาดริมทาง รวมทั้งเป็นการต่อยอดทางการค้าให้มีความพร้อม เป็นสถานที่รวบรวมและจำหน่ายสินค้าจากภาคการผลิตของคนในชุมชนได้ด้วย

ตลาดมอกล้วยไข่ เป็นตลาดขายสินค้าชุมชนริมทางหลวงแผ่นดินสายเอเชีย มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น คือ กล้วยไข่ ซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ จีไอ (GI) และผลิตภัณฑ์แปรรูป จากกล้วยสารพัดชนิดให้เลือกซื้อหรือเป็นของฝาก เช่น กล้วยตาก กล้วยทอดเบรกแตก กล้วยเคลือบช็อกโกแล็ต กล้วยอบเนย กล้วยไข่สุก ที่สำคัญราคาเป็นกันเอง รวมทั้งหน่อกล้วยไข่เพื่อปลูก ผลิตภัณฑ์ไผ่จักสานฝีมือประณีตของชาวบ้านทั้งของใช้และตกแต่งบ้านได้ นับเป็นตลาดอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนักเดินทาง ต้องแวะเข้าไปสัมผัส ระหว่างการเดินทางหรือซื้อหาสินค้ากลับบ้าน ซื้อเป็นของฝากญาติสนิทมิตรสหาย

“รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศจากชุมชนท้องถิ่นฐานราก ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมยกระดับพัฒนาตลาดชุมชนเพิ่มขึ้น และทำให้เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนในจังหวัดนั้นๆด้วย โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เกิดกิจกรรมการค้าขายและการท่องเที่ยวควบคู่กันไป ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชน เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างโอกาสและช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าอื่นๆแก่ผู้ค้าของชุมชน และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ มาตรฐาน ราคาเป็นธรรม และสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลาย”นายฉัตรชัย กล่าว

สำหรับเป้าหมายตลาดริมทางที่กรมการค้าภายใน คัดเลือกเพื่อส่งเสริม พัฒนา ยกระดับ มี 5 แห่ง ได้แก่ ตลาดมอกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร ตลาดชุมชนพ่อตาหินช้าง จังหวัดชุมพร ตลาดศูนย์ผลไม้เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตลาดลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ จังหวัดหนองบัวลำภู และตลาดผลไม้หนองชะอม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งตลาดมอกล้วยไข่ นับเป็นตลาดริมทางแห่งที่ 5 ที่กรมการค้าภายในดำเนินการเปิด

นักท่องเที่ยวที่เดินทางทั้งขาไปและขากลับสามารถแวะตลาดได้ทั้ง 2 ข้างทาง และมีแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบให้ไปเยือน อาทิ มรดกโลกที่องค์การยูเนสโกประกาศรับรองอย่างอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สระมรกตกำแพงเพชร โบสถ์ที่ทำด้วยศิลาแลงของวัดหนองปลิง น้ำตกคลองลาน บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง น้ำพุธรรมชาติสระตาพรม ศาลพระอิศวร ช่องเย็นในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน