ครม.ไฟเขียวแผนปี’63 รัฐก่อหนี้สาธารณะ 8.9 แสนล้าน - เสริมสภาพคล่อง-กระตุ้นศก. 7.4 แสนล.

24 ก.ย. 2562 - 19:50 น.

ครม.ไฟเขียวแผนปี’63 รัฐก่อหนี้สาธารณะวงเงิน 8.9 แสนล้าน – เสริมสภาพคล่อง-กระตุ้นเศรษฐกิจ 7.4 แสนล้าน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

รัฐก่อหนี้สาธารณะ8.9แสนล. – น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มีวงเงินการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 8.94 แสนล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงิน 7.48 แสนล้านบาท และหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจวงเงิน 1.4 แสนล้านบาท โดยหนี้ผูกพันของรัฐบาล แบ่งเป็นการกู้มาเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังวงเงิน 9 หมื่นล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องเงินคงคลังให้เพียงพอรองรับการเบิกจ่ายเป็นครั้งคราว, รองรับการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ 2563 โดยการออกตั๋วเงินคงคลังระยะสั้นไม่เกิน 120 วัน

และกู้มาใช้โดยตรง วงเงิน 5.7 แสนล้านบาท แบ่งเป็นจากแหล่งเงินกู้ในประเทศ เป็นการกู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปี 2563 และเงินกู้ต่างประเทศเพื่อมาใช้ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ


อย่างไรก็ตาม ยังมีส่วนที่รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ ใช้เงินจากแหล่งเงินกู้ในประเทศ เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐวงเงิน 8.5 หมื่นล้านบาท ได้แก่ โครงการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 5 โครงการ วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องทั้งหมด และโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 9 โครงการ วงเงิน 6.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้จะมีทั้งโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่

สำหรับ การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 13 แห่ง คิดเป็นวงเงินรวม 145,126 ล้านบาท เช่น การเคหะแห่งชาติ 4 พันล้านบาท การประปาส่วนภูมิภาค 6 พันล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 หมื่นล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย 1.4 หมื่นล้านบาท และบมจ.การบินไทย 5.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เพื่อดำเนินโครงการและเสริมสภาพคล่อง

นอกจากนี้ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าว ยังมีแผนการบริหารหนี้เดิมวงเงินรวม 831,150 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้เดิมของรัฐบาล ซึ่งเป็นหนี้ในประเทศทั้งหมด 6 แสนล้านบาท และหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นทั้งหนี้ในประเทศและต่างประเทศ วงเงิน 2.2 แสนล้านบาท ส่วนสุดท้ายเป็นแผนการชำระหนี้ วงเงินรวม 398,372 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2563 มีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี อยู่ที่ 42.76% อยู่ภายในกรอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม.ไฟเขียวแผนปี’63 รัฐก่อหนี้สาธารณะ 8.9 แสนล้าน - เสริมสภาพคล่อง-กระตุ้นศก. 7.4 แสนล.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง