บอร์ด ทอท. ไฟเขียววาระลับ ตั้ง “กีรติ” คนนอกนั่งบิ๊กฝ่ายก่อสร้าง คนในยี้ลือใบสั่งการเมือง เผยเคยมีผลงานเด่น “ทำผังเมืองบุรีรัมย์-ตั๋วร่วม” มาก่อน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ย. บอร์ด ทอท. มีมติเห็นชอบวาระลับอนุมัติให้นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอการคัดเลือกบุคคลากรด้วยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง เบื้องต้นให้ทดลองงานเป็นเวลา 120 วัน หากผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับบรรจุเป็นลูกจ้างของ ทอท.

ทั้งนี้ ตามหลักการ บอร์ด ทอท. มีอำนาจในแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารได้ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โดยไม่จำเป็นต้องประกาศเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นการทั่วไป

ทั้งนี้มีกระแสข่าวว่า เหตุผลที่ บอร์ด ทอท. มีการแต่งตั้งนายกีรติ เนื่องจากมองว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสายงานวิศวกรรม ซึ่งปัจจุบันทอท. มีแผนที่จะพัฒนาสนามบินอีกหลายแห่ง

รายงานข่าวจาก ทอท.แจ้งว่า ก่อนที่ นายกีรติจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวนั้น เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการเมกะโปรเจ็คสำคัญๆ ของกระทรวงคมนาคมหลายโครงการ เช่น โครงการตั๋วร่วม, โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์,โครงการตั๋วร่วม, โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และโครงการระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต เป็นต้น

ล่าสุด นายกีรติ ได้ลาออกจากตำแหน่งในบริษัท พีเอสเคฯแล้ว เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารใน ทอท. ซึ่งขณะนี้พนักงานและผู้บริหารของ ทอท.ก็รู้สึกแปลกใจกับการแต่งตั้งคนนอก ซึ่งอดีตเคยเป็นเจ้าของบริษัทเอกชนที่รับปรึกษางานทางด้านก่อสร้างเข้ามาเป็นผู้บริหารในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ และอยู่ในสายงานก่อสร้างซึ่งอาจจะไม่เหมาะสม ขณะที่คนใน ทอท. ที่มีความรู้ความสามารถไม่ได้รับการพิจารณา โดยมีกระแสข่าวว่าการแต่งตั้งครั้งนี้อาจเป็นใบสั่งจากทางฝ่ายการเมือง ที่ต้องการแต่งตั้งคนของตนเองเข้ามาบริหารงานภายใน ทอท.

นอกจากนี้ ทอท. ยังมีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ 10 อีกจำนวน 13 ตำแหน่ง ดังนี้
1.นายธัญญา เสียงเจริญ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ (ระดับ 10)
2.นายนัยวัฒน์ เปรมานุวัติ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร) ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร) (ระดับ 10)
3.นางลัชชิดา อาภาพันธุ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) (ระดับ 10)
4.น.ส.ผานิต เสถียรเสพย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ) (ระดับ 10)
5.นายอนันต์ หวังชิงชัย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระดับ 10)
6.ร.ท.ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ระดับ 10)
7.นายไชยยศ ชูปัญญา ตำแหน่งผู้อำนวยการฝายพัสดุท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) (ระดับ 10)
8.นายมนัส โสธารัตน์ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) (ระดับ 10)
9.น.ท.รณกร เฉลิมแสนยากร ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการ)
(ระดับ 10)
10.น.ท.มัธยัณห์ ไกรสรกองศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) (ระดับ 10)
11.นายกฤช ภาคากิจ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรมสัญญา (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท. และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการ
12.น.ส.ณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.
13.นางอภิรดี ขำคมกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและประเมินผลองค์กร (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา 10 ทอท.

 

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน