ทอท. เผยอาคารเทียบเครื่องบินสุวรรณภูมิหลังใหม่ คืบ 95% คาดเปิดใช้ปี65 ส่วนยอดผู้โดยสาร ช่วง 11เดือน แตะ 30 ล้านคน ลดลง 49.81%

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทอท. เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ( SAT-1) ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ว่า ภาพรวมดำเนินงานแล้วเสร็จประมาณ 95.23% งานก่อสร้างโครงสร้างอาคารแล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว 100% แต่ยังคงเหลือการดำเนินการด้านงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานภูมิทัศน์ และติดตั้งระบบประกอบอาคารฯ

สำหรับรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM)ที่จะนำมาใช้สำหรับการเดินทางเชื่อมต่อภายในสนามบิน มีความคืบหน้าประมาณ 71.43% ซึ่งขณะนี้ ทอ.ได้รับรถไฟฟ้าฯ มาแล้ว 2 ขบวน จากทั้งหมด 6 ขบวน โดยอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานด้วยระบบไฟฟ้า

ส่วนรถไฟฟ้าฯ อีก 4 ขบวนอยู่ระหว่างดำเนินการผลิต และจะทยอยส่งมอบในต.ค. และพ.ย. 63 เมื่อรับรถไฟฟ้าฯ ครบทั้งหมดแล้ว จะเริ่มทดสอบระบบร่วมกันอีกครั้ง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 เดือน คาดว่าจะพร้อมบริการได้เม.ย. 64
ในส่วนของระบบสายพานลำเลียงกระเป๋ามีความคืบหน้าดำเนินการประมาณ 75.51% อยู่ระหว่างติดตั้งระบบ Individual Carrier System (ICS) และ Make-up Carousels รวมทั้งเชื่อมต่อระบบ High Level Control โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ หลังจากนี้จะเป็นการทดสอบระบบโดยใช้เวลาประมาณ 12 เดือน

สำหรับงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก ขณะนี้กำลังก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดินและพื้นชั้น 2, 3, 4 ของอาคารสำนักงาน และพื้นชั้น 6 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 63 และจะมีงานระบบประกอบอาคารของอาคารจอดรถ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนเม.ย. 64

นายนิตินัย กล่าวว่า เมื่อการดำเนินการด้านต่างๆ ของอาคาร SAT-1 แล้วเสร็จ จากนั้น จะทดสอบการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ (Operation Readiness and Airport Transfer : ORAT) โดยคาดว่าจะทำการทดสอบระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ร่วมกันแล้วเสร็จในเดือนเม.ย. 65

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมโครงการพัฒนา ทสภ. ระยะ 2 มีความล่าช้า มีสาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้จำนวนแรงงานลดลง ไม่สามารถนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในโครงการได้ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางมาให้คำปรึกษาดำเนินการติดตั้ง และร่วมทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยได้

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผอ. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ สนามบิน ทำให้จำนวนผู้โดยสาร เที่ยวบิน และปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยนับตั้งแต่ ทสภ. เปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน ครบรอบ 14 ปี มีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้นกว่า 685 ล้านคน ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศรวมทั้งหมด 17.5 ล้านตัน ปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งหมด 4 ล้านเที่ยวบิน

ส่วนผลการดำเนินงานช่วง 11เดือน ของปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.2562-ส.ค.2563) มีสายการบินประจำให้บริการจำนวน 111 สายการบิน โดยมีเที่ยวบินที่ทำการบินขึ้น-ลงรวมทั้งสิ้น 201,456 เที่ยวบิน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 42.18% มีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้น 30.10 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 49.81%

และมีปริมาณการขนส่งสินค้า 1 ล้านตัน ลดลง 22.68% ซึ่งจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารในปีนี้ส่วนหนึ่งจะรวมเที่ยวบินพิเศษขาเข้าระหว่างประเทศภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาลแล้วด้วย โดยตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. – 8 ก.ย. 63 มีจำนวน 436 เที่ยวบิน ผู้โดยสารทั้งหมด 52,611 คน แบ่งเป็นคนไทย 43,713 คน ชาวต่างชาติ จำนวน 8,898 คน

 

 

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน