นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น ประชุมร่วมกันและมีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ เพิ่มการระบายน้ำเป็นช่วงๆ โดยช่วงวันที่ 15-16 ต.ค. จะปรับเพิ่มการระบายเป็น 40 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในช่วงวันที่ 17-18 ต.ค. จะปรับเพิ่มการระบายเป็น 43 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. เป็นต้นไป จะปรับเพิ่มการระบายเป็น 45 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากปัจจุบันเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับเก็บกัก ประมาณ 2,590 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการระบายน้ำวันละ 34 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมากกว่าวันละ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร

การระบายน้ำเพิ่มดังกล่าวข้างต้น เกิดจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนมากกกว่า น้ำที่ออก จะส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำพองเพิ่มสูงขึ้น และเอ่อล้นตลิ่งบริเวณสถานีวัดน้ำ E.22B บ.ท่าเม่า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงระดับน้ำในแม่น้ำชี จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ได้ให้ทุกโครงการชลประทานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำพอง และแม่น้ำชีอย่างใกล้ชิด โดยให้ดำเนินการเสริมพนังกั้นน้ำในลำน้ำพอง และแม่น้ำชีให้สูงขึ้น พร้อมกับให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชลประทานต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพอง และแม่น้ำชี จ.ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน