‘ศักดิ์สยาม’ จี้ รฟท.เร่งสร้างรถไฟทางคู่เฟส 1 ให้เป็นไปตามแผนงาน หลังล่าช้า 5 เส้น พร้อมสั่งรื้อแผนเฟส 2 ปรับปรุงใหม่ ให้ตัดผ่านชุมชนน้อยที่สุด

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เฟสที่ 1 และเฟส ที่ 2 ตามแผนแม่บท MR-MAP คือการบูรณาการโครงข่ายมอเตอร์เวย์และทางรถไฟ ให้อยู่ในแนวและเขตทางเดียวกัน ว่า ทางคู่เฟส 1 พบว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) มีสัญญาที่มีผลการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงาน จำนวน 5 ช่วง

คือ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญาที่ 2 ช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ 1.90, ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 ช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ 4.15, ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2 ช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ 11.33, ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ 13.59 และช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 2 ช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ 2.04 เบื้องต้นได้ให้ รฟท. เร่งรัดการก่อสร้างและกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนว่าจะสามารถเร่งรัดการก่อสร้างให้กลับมาเป็นไปตามแผนงานได้

นายศักดิ์สยาม กล่าวถึงการนำแนวคิดการบูรณาการโครงข่ายมอเตอร์เวย์และทางรถไฟ เข้ามาอยู่ในแนวเขตทางเดียวกัน เพื่อลดผลกระทบการเวนคืนที่ดินประชาชน ตามนโยบาย MR-MAP (Motorway Railway Master Plan) ว่า โครงการรถไฟทางคู่ เฟส 2 และโครงการเส้นทางสายใหม่ ยังไม่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ MR-MAP ดังนั้น ให้ รฟท. ไปปรับปรุงแนวเส้นทางให้สอดคล้องกับ MR-MAP หากปรับไม่ได้ให้รายงานเหตุผลที่ชัดเจนด้วย รวมทั้งให้ไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของรายงาน EIA ในแต่ละเส้นทาง โดยให้กำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจน

“รถไฟได้ปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างโครงการรถไฟช่วงที่ผ่านตัวเมืองบางส่วนตามหลักการของ MR-MAP แล้ว แต่ยังมีบางช่วงที่ยังผ่านชุมชนเมืองอยู่ ดังนั้น ให้การรถไฟไปออกแบบเส้นทางรถไฟให้ผ่านชุมชนเมืองให้น้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนต่อไป”

นอกจากนี้ให้ประสานกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้การเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟกับสถานีขนส่งสินค้าที่เชียงของและนครพนมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสานงานกับกรมการขนส่งทางบกและกรมการขนส่งทางรางเร่งรัดปรับแผนงานการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าที่นาทา เพื่อให้ไทยได้ประโยชน์สูงสุดในการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟจากจีน ลาว และไทย โดยในเบื้องต้นหากไม่สามารถพัฒนาเส้นทางรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ได้ทัน อาจพิจารณาการพัฒนาในลักษณะ Phasing โดยใช้การเชื่อมต่อทางถนนในระยะแรกก่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน