สมาคมผลิตอาหารสัตว์ โต้ ชาวไร่มันสำปะหลัง ยันพาณิชย์ยังไม่มีมติให้รับซื้อข้าวโพดที่ตันละ 12.50 บาท

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2565 นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดไปยังปลัดกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การให้ข่าวที่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยระบุว่าถึงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ได้จัดให้มีประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2565 โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ต่อมา นายรังสี ไผ่สอาด นายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลัง ได้ให้ข่าวกับสื่อมวลชน เกี่ยวกับรายละเอียดผลการประชุมดังกล่าวซึ่งเนื้อหาข่าวมีความบิดเบือนไม่ตรงตามที่หารือในที่ประชุม ดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติให้อาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 12.50 บาท/กก. ซึ่งเรื่องนี้เป็นเพียงข้อสอบถามของนายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังเท่านั้น และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ได้ตอบคำถามชัดเจนแล้วว่าเป็นคำถามที่ไม่สามารถตอบได้เพราะสมาคมไม่มีอำนาจประกันราคาจะต้องสอบถามสมาชิกก่อน 2. การอนุญาตผ่อนปรนมาตรการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้กรอบ WTO มีเงื่อนไข คือ ห้ามขึ้นราคาอาหารสัตว์ ซึ่งเรื่องนี้ เป็นข้อเรียกร้องของอธิบดีกรมการค้าภายใน และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยได้ตอบแล้วว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากการผ่อนปรนมาตรการเป็ นการเพิ่มโอกาสในการใช้วัตถุดิบ แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะนำเข้ามาได้ตามจำนวนและราคาที่ต้องการจำนวนนำเข้าอาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ 0-100% ทั้งนี้ราคาวัตถุดิบขึ้นกับ 2 ปัจจัย คือ 1.นโยบายรัฐ และ 2.สถานการณ์ตลาดโลก 3. ตัวเลขผลผลิตข้าวโพดหลังนาที่ออกสู่ตลาดมีจำนวน 0.39 ล้านตัน ไม่ใช่ 0.83 ล้านตัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน