Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 25 ต.ค. 2563

ก.ล.ต.หนุนนโยบายศบศ. เพิ่มสภาพคล่องภาคอสังหาฯ-เอสเอ็มอี

20 ก.ย. 2563 - 18:20 น.

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบศ.) เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563 ได้สรุปสาระสำคัญของการประชุมที่เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (Permanent Resident Permit) และแนวทางการปรับปรุงมาตรการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) ให้เชื่อมโยงกับการลงทุน อาทิ การซื้ออาคารชุดและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้ประกอบการวิสาหกิจ รวมถึงเห็นชอบข้อเสนอแนะการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลา (credit term) ในประเทศไทย เพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม SMEs ที่เป็นผู้จัดส่งสินค้าและวัตถุดิบการผลิตแก่ธุรกิจขนาดใหญ่ นั้น จะช่วยสร้างสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

โดยช่วยให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รีท) ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ สามารถขยายฐานผู้ลงทุนต่างประเทศเพิ่มได้ อีกทั้ง ยังช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ รีท ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ราคาตลาดของกองทุนดังกล่าวสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น โดยตั้งแต่ต้นปีราคากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ รีทลดลงเฉลี่ย 17% เมื่อเทียบกับปีก่อน

นอกจากนี้ การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลา credit term ยังช่วยให้กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี มีสภาพคล่องมากขึ้นและสามารถลดภาระในการหาสินเชื่อเพิ่มได้ โดย ก.ล.ต. จะขอความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ credit term ซึ่งอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีต่อไป


line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ก.ล.ต.หนุนนโยบายศบศ. เพิ่มสภาพคล่องภาคอสังหาฯ-เอสเอ็มอี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง