Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 24 พ.ย. 2563

คลินิกผิวหนังออนไลน์4.0 ให้คำปรึกษาวินิจฉัยผ่าน‘ไลน์’

28 ก.พ. 2562 - 17:21 น.

คลินิกผิวหนังออนไลน์4.0

ให้คำปรึกษาวินิจฉัยผ่าน‘ไลน์’

รายงานสุขภาพ

คลินิกผิวหนังออนไลน์4.0 ให้คำปรึกษาวินิจฉัยผ่าน‘ไลน์’ : รายงานสุขภาพข่าวสด - สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์เปิด “คลินิกผิวหนัง On LINE 4.0” ตามแนวทางแผน Service plan ด้านโรคผิวหนังของสถาบันโรคผิวหนัง และพัฒนาเพื่อเป็น The Best for The Most เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างยั่งยืน

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาการเข้ารับบริการของผู้ป่วยที่สถาบันโรคผิวหนัง ปีละประมาณ 170,000 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยจากเขตสุขภาพ ร้อยละ 55 เดินทางมารับการรักษาที่สถาบันโรคผิวหนัง และส่วนใหญ่เป็นโรคผิวหนังระดับปฐมภูมิ ซึ่งผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมารับบริการที่สถาบันโรคผิวหนัง

จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุค 4.0 ตามนโยบาย Thailand 4.0 กลไกการขับเคลื่อนประเทศด้วย นวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์

จากเดิม “ทำมากได้น้อย” เปลี่ยนแนวคิดเป็น “ทำน้อยได้มาก” สู่การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุขที่มีเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” และนโยบายของกรมการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม เหมาะสม มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการเรียนรู้ พัฒนา และปรับปรุงระบบบริการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาการดูแลรักษาเพื่อลดความจำเป็นที่ผู้ป่วยต้องเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล

โดยการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และเทคโนโลยีการสื่อสาร สถาบันโรคผิวหนังจึงได้จัดตั้ง “คลินิกผิวหนัง On LINE 4.0”

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันโรคผิวหนังได้ดำเนินงาน “คลินิกผิวหนัง On LINE 4.0” เพื่อเป็นช่องทางในการให้คำปรึกษา การตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนัง และให้คำแนะนำในการตรวจรักษาแก่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์ใช้ทุนปี 2560-2561 ในพื้นที่เขตสุขภาพต่างๆ ทั่วประเทศรวมถึงแพทย์ในภาคเอกชน โดยใช้ Application LINE เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคลากรของสถาบันโรคผิวหนังและบุคลากรในพื้นที่เขตสุขภาพ

โดยมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรในพื้นที่เขตสุขภาพมีช่องทางการปรึกษาด้านโรคผิวหนังกับผู้เชี่ยวชาญของสถาบันโรคผิวหนัง เพื่อให้ผู้ป่วยโรคผิวหนังในพื้นที่เขตสุขภาพได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ลดการส่งต่อผู้ป่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางมารักษา รวมถึงลดเวลาในการรอคอยการตรวจรักษา และลดความแออัดในการให้บริการของสถาบันโรคผิวหนัง

คลินิกผิวหนังออนไลน์4.0

คลินิกผิวหนังออนไลน์4.0

คลินิกผิวหนังออนไลน์4.0

นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้เขตสุขภาพสามารถบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยตามศักยภาพสถานบริการสุขภาพได้ภายในเขตซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาโรคผิวหนังตามมาตรฐานด้านโรคผิวหนัง สอดคล้องนโยบายการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของกระทรวงสาธารณสุข

ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นแพทย์ในพื้นที่เขตสุขภาพ 1-13 จำนวน 3,000 ราย ที่ร่วมโครงการรับคำปรึกษาในโครงการคลินิกผิวหนัง On LINE 4.0

อ่าน : โรคผิวหนัง : สมุนไพรมหิดล / คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล/หญ้าเถลิง

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ คลินิกผิวหนังออนไลน์4.0 ให้คำปรึกษาวินิจฉัยผ่าน‘ไลน์’
ข่าวที่เกี่ยวข้อง