Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ส.ค. 2563

70 ปีที่ทรงเคียงคู่สององค์ราชัน : ข่าวสดสตรี

13 ส.ค. 2562 - 00:01 น.

70 ปีที่ทรงเคียงคู่สององค์ราชัน : ข่าวสดสตรี

70 ปีที่ทรงเคียงคู่สององค์ราชัน - เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งนับเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ของประเทศไทย ศูนย์การค้าสยามพารากอนจัดงาน “สยาม พารากอน เซเลเบรท ยัวร์ วัน-อิน-อะ-มิลเลียน เลิฟ มัม” ในเดือนสิงหาคมนี้ เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระพรชัยมงคล โดยรังสรรค์กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

70 ปีที่ทรงเคียงคู่สององค์ราชัน

ร่วมชมนิทรรศการโขน

นิทรรศการ “พระเมตตา ปกหล้า พระกรุณาปกสยาม” จัดระหว่างวันที่ 8-14 ส.ค. บริเวณแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น1 สยามพารากอน

70 ปีที่ทรงเคียงคู่สององค์ราชัน

สาธิตการปักพัสตราภรณ์โขน

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยทุกข์สุขของราษฎรสู่ความยั่งยืนของแผ่นดิน สยามพารากอน จึงร่วม กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการ “พระเมตตาปกหล้า พระกรุณาปกสยาม” นำพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงเคียงคู่สององค์ราชัน คือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานงานผ้าไทยจากท้องถิ่นทั่วประเทศ มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวให้พสกนิกรร่วมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

70 ปีที่ทรงเคียงคู่สององค์ราชัน

อารยา จิตตโรภาสและมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์

โดยมี พาสินี ลิ่มอติบูลย์ กรรมการ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน เปิดงานนิทรรศการเป็นทางการ ร่วมด้วยการแสดงโขนจากมูลนิธิส่งเสริม ศิลปาชีพฯ ชุดพิเศษ “สามทหารรบยักษ์ ปักหลั่น” หนึ่งในฉากตอน “สืบมรรคา” ได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติก่อนไปร่วมชมนิทรรศการซึ่งแบ่งเป็นเรื่องราวดังนี้

70 ปีที่ทรงเคียงคู่สององค์ราชัน

สรรพสุข ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทยที่ประสบทั้งความทุกข์ยากทางกาย หรือจิตใจ อันมีสาเหตุมาจากโรคภัย อุบัติภัย ความยากจน รวมถึงการประกอบอาชีพ ทรงบรรเทาความทุกข์ร้อน สร้าง “สรรพสุข” ให้ประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน

สรรพศิลป์ จากสายพระเนตรยาวไกล เมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพใดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนแล้ว จะทรงอนุรักษ์งาน “สรรพศิลป์” เหล่านั้นควบคู่ไปด้วยงานศิลปวัฒนธรรมหลากหลายแขนงที่ครั้งหนึ่งเคยเสื่อมความนิยมลง จึงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

70 ปีที่ทรงเคียงคู่สององค์ราชัน

วิจิตรหัวโขน

สรรพศาสตร์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสนพระราชหฤทัยศึกษาหาความรู้วิชาการด้านต่างๆ มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทั้งวรรณคดีไทย ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณี และถ่ายทอดความสนพระราชหฤทัยนี้มายังพระราชโอรสพระราชธิดาทุกพระองค์ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ใน “สรรพศาสตร์” แขนงต่างๆ แก่ประชาชน

70 ปีที่ทรงเคียงคู่สององค์ราชัน

สินค้าภายในงาน

สรรพชีวิต ทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ “สรรพชีวิต” ทั้งที่เป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำ ทรงอนุรักษ์อย่างครบวงจรทั้งพืชและสัตว์ มีการฟื้นฟูขึ้นใหม่เพื่อเสริมธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ทรงให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกหวงแหน เป็นแนวทางที่ทำให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้

70 ปีที่ทรงเคียงคู่สององค์ราชัน

พัสตราภรณ์

70 ปีที่ทรงเคียงคู่สององค์ราชัน

ถนิมพิมพาภรณ์

นอกจากเรื่องราวสรรพสิ่งต่างๆ ที่ทรงสรรค์สร้างจากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทุกข์สุขของราษฎรแล้ว ยังนำพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดงโขนมาถ่ายทอดเป็นนิทรรศการสุดวิจิตร ทั้งการสืบสานงานช่างต่างๆ, พัสตราภรณ์หรือเครื่องแต่งกายโขนที่งดงามสุดประณีตบรรจง, ศิราภรณ์โขนหรือเครื่องประดับศีรษะโขน, ถนิมพิมพาภรณ์หรือเครื่องประดับตกแต่ง และนำผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศิลปาชีพฯ จากทั่วทุกภูมิภาค อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าชาวเขา ผ้าปัก ดอกไม้ประดิษฐ์ รวมถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มาร่วมจำหน่าย

รายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และนำกลับไปช่วยเหลือราษฎรชาวไร่ชาวนาต่อไป

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ 70 ปีที่ทรงเคียงคู่สององค์ราชัน : ข่าวสดสตรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง