ทส.ตั้งคลินิกสิ่งแวดล้อม หวังแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดทส. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “คลินิกสิ่งแวดล้อม”
นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดทส. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “คลินิกสิ่งแวดล้อม”

ทส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “คลินิกสิ่งแวดล้อม” ดึงผู้ประกอบการ เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมนำแนวทางไปแก้ไขมลพิษของตนได้อย่างถูกต้อง

กระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “คลินิกสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยมุ่งเป้าให้ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี
ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการทำงานและขั้นตอนในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จนสามารถนำไปปฏิบัติตามและแก้ไขปัญหาแหล่งกำเนิดมลพิษขององค์กรหรือหน่วยงานของตนเองได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อประชาชนจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีน้ำในแม่น้ำสายหลัก และแหล่งน้ำคูคลองต่าง ๆ ในพื้นที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอประสบการณ์การจัดการน้ำเสียของโครงการ และการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม จากผู้แทนแหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการน้ำเสียที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คือ โรงพยาบาลบางใหญ่ และอาคารชุดแอมเบอร์  อีกทั้งยังมีการเสวนา เรื่อง“การส่งเสริมให้แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม”
โดยรับเกียรติจากกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นวิทยากรในการร่วมเสวนา นอกจากนี้ยังมีคลินิกให้คำแนะนำการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษ อีกด้วย
โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดทส. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “คลินิกสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
บทความก่อนหน้านี้‘แม็คโคร’ปักธงศูนย์กลางโฮเรก้าอาเซียน
บทความถัดไป“ประวิตร” ปัดอุ้ม “ปารีณา” ย้ำตาสีตาสา ก็ใช้มาตรฐานเดียวกัน “ยัน”ไม่ถึงขั้นติดคุก