Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 9 ส.ค. 2563

พช.–สภาสตรีฯ ลงพื้นที่สระบุรี มอบทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาสครอบครัวยากจน

31 ก.ค. 2563 - 13:00 น.

พช.–สภาสตรีฯ ลงพื้นที่สระบุรี มอบทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาสครอบครัวยากจน ตามแนวทางพระราชดำริ “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ที่หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท–ยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย และดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี มอบทุนอุปการะเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส 25 ทุน ทุนละ 1,500 บาท และของใช้จำเป็นสำหรับเด็ก 25 ชุด

ตามกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กล่าวรายงานความเป็นมาของกิจกรรม และนายชัยวัฒน์ พงษ์บุญ นายอำเภอเสาไห้ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางปราณี รัตนประยูร นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม นายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดสระบุรี นายวิบูลย์ สุขอนันตธรรม นายกสมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรม สถานสระบุรี นายสงัด วรรณกุล เจ้าของหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท–ยวน นายสุริยัน ดิษฐคลึ ผู้ดูแลหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท–ยวน และประชาชน ร่วมกิจกรรม

นายสุทธิพงษ์ เผยว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2522 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยให้ทุนอุปการะสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่ม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กส่วนที่เกินขีดความสามารถของพื้นที่

ตลอดจนการช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งต่อมาในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบทุนช่วยเหลือเด็กมาแล้วกว่า 105,635 คน เป็นเงินกว่า 127,200,000 บาท

“วันนี้เป็นวันดีที่เด็กๆ ได้รับทุนไปใช้ในการศึกษา ทุนนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ และทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ช่วยเหลือดูแล เพื่อให้กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการในการดูแลเด็กอายุ 0-6 ขวบ ให้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษา รับข้าวของเครื่องใช้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ ได้ช่วยกันดูแลลูกหลาน ให้เติบใหญ่และเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเด็กในช่วงวัยเริ่มต้นเช่นนี้จำเป็นต้องได้รับความรักความอบอุ่น ได้รับอาหารการกินที่ครบหมู่ โดยเฉพาะพืชผักสวนครัว ไข่ไก่ ซึ่งถ้าเราปลูกไว้ เลี้ยงไว้กินเองในแต่ละครัวเรือนก็จะช่วยให้เด็กๆ ได้รับอาหารที่ปลอดภัย นอกจากนี้การปลูกผักเลี้ยงสัตว์ในครอบครัว ยังช่วยทำให้เด็กๆ ได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้วยการเล่น ด้วยการทำงานช่วยเหลือพ่อแม่อีกด้วย”นายสุทธิพงษ์กล่าว

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พช.–สภาสตรีฯ ลงพื้นที่สระบุรี มอบทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาสครอบครัวยากจน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง