เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ด้านแรงงานภายหลังรัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศว่า โดยภาพรวมมองว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการที่ก่อนหน้านี้ซบเซา เริ่มฟื้นตัวขึ้น เห็นได้จากร้านค้า ร้านอาหารเริ่มกลับมาเปิดบริการตามปกติ และโรงแรมรีสอร์ทในเมืองท่องเที่ยวหลายแห่งห้องพักถูกจองเต็ม แสดงให้เห็นว่าเป็นผลพวงจากมาตรการเปิดประเทศ แม้เพียงในระยะเวลาสั้นๆ ก็ตามถือว่าเป็นสัญญาณบวก ส่วนภาพรวมของธุรกิจส่งออก

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การแพทย์ และอาหาร แช่แข็ง เนื่องจากกิจการเหล่านี้ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และมีคำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงทำให้กิจการไม่หยุดชะงัก เนื่องจากโรงงานต่างๆ สามารถผลิตและส่งออกได้

นอกจากนี้ เป็นผลพวงจากโครงการแฟคทอรี่แซนด์บอกซ์ ที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับภาคแรงงานและผู้ประกอบการ ในการตรวจโควิดแก่แรงงานในโรงงาน หากพบเชื้อนำตัวเข้ารักษาได้ทันที

ส่วนผู้ที่ไม่พบเชื้อนำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่แรงงานในสถานประกอบการให้ได้ตรวจรักษา ดูแล และควบคุม สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการ ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเร็ว จะเห็นได้จากลูกจ้างในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้พนักงานได้รับโบนัสในรอบ 5 เดือนสูงถึงเท่าตัว

อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมยังมีความต้องการแรงงานในภาคการผลิตอีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานไทย ซึ่งเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือที่ผู้ประกอบการและตลาดแรงงานต้องการอีกด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน