วันที่ 21 ธ.ค. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า สถานการณ์สัตว์ป่าในประเทศไทย กรมอุทยานฯ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.สัตว์ป่าหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ บรรจุอยู่ในสัตว์ป่าสงวนตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 รวม 15 ชนิด อาทิ พะยูน เก้งหม้อ นกแต้วแล้วท้องดำ นกกระเรียน กวางผา เป็นต้น โดยสัตว์ป่าสงวนกรมอุทยานฯ พยายามฟื้นฟูขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง 2.สัตว์ป่าที่อยู่ในภาวะเสี่ยงแต่มีอัตราเพิ่มขึ้น เช่น ช้าง กระทิง สัตว์ป่าเหล่านี้ในบางพื้นที่ก็มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า เนื่องจากสัตว์ป่าออกมาหากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน โดยกรมอุทยานฯ วางมาตรการตั้งชุดปฏิบัติการผลักดันสัตว์ป่าเข้าพื้นที่ป่า รวมทั้งสร้างแหล่งน้ำ-อาหารให้สัตว์ป่าอย่างเพียงพอ และ 3.สัตว์ป่าที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกรมอุทยานฯ จะเสริมศักยภาพในการเพาะเลี้ยงให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างสมดุล

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายปิ่นสักก์ กล่าวต่อว่า นอกจากสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ธรรมชาติแล้ว ยังมีสัตว์ป่าของกลางกว่าหมื่นตัวที่กรมอุทยานฯ นำมาดูแลในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 23 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นของกลางที่ได้มาจากการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีลักลอบสัตว์ป่า รวมทั้งที่คนลักลอบเลี้ยงกันแต่กลัวความผิดหรือไม่อยากเลี้ยงแล้ว ก็นำมาทิ้งไว้และแจ้งกับกรมอุทยานฯ ว่าเจอสัตว์ป่าผลัดหลง โดยได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่าของกลางเหล่านี้ ทางกรมอุทยานฯ จึงมีโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า เพื่อเปิดโอกาศให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจมีส่วนร่วมในการดูแลและอุปถัมภ์ได้

ด้าน น.ส.กาญจนา นิตยะ ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กล่าวว่า การดำเนินการดูแลรักษาและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่ผ่านมา มีสัตว์ป่าที่เป็นพ่อแม่พันธุ์สัตว์ป่าหลายชนิดพันธุ์ ถูกเลี้ยงดูโดยมนุษย์มาตั้งแต่เล็ก ทำให้คุ้นเคยกับมนุษย์ และมีบางส่วนที่มีอวัยวะที่ไม่ปกติ จนไม่สามารถนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ กรมอุทยานฯ จำเป็นต้องได้รับการดูแลตลอดชีวิต ซึ่งในโครงการพ่อ่แม่อุปถัมภ์สัตว์ป่านั้น ผู้ที่อยากเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าจะสามารถเข้าเยี่ยมสัตว์ป่าที่อุปการะไว้ได้ หรือติดตามสัตว์ป่าที่อุปการะไว้ทางเว็บไซด์ เฟซบุ๊กของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่ร้องขอไว้

ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กล่าวต่อว่า โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในคุณค่าชีวิต และมีเมตตาต่อสัตว์ป่า รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของชาติอีกทางหนึ่งด้วย ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมสมทบทุนผ่านชื่อบัญชี “โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า” ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 980 216 5379 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กลุ่มงานเพาะเลี้ยง โทร 0-2579-9630 หรือส่วนอำนวยการ โทร 0-2579-8273 อีเมล wbd1680@hotmail.com หรือสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั้ง 23 สถานีทั่วประเทศ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน