'สคทช.' ยกระดับที่ดินทํากินชุมชนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา

26 ม.ค. 2565 - 16:31 น.

สคทช.ยกระดับที่ดินทํากินชุมชนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา ภายใต้หลักเกณฑ์ ประเมินความเข้มแข็งจัดการสหกรณ์ ตามนโยบาย คทช. หวังคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) กล่าวว่า ในอดีตพื้นที่ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้มีการดําเนินงานเรื่องการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า โดยองค์กรชุมชนมาตลอด 30 ปี แต่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมาต.แม่ทาได้เสนอพื้นที่เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยในคราวการประชุม​ ​คทช.​ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 57 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการดําเนินการจัดที่ดินทํากินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (Phase I) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา เป็นพื้นที่แรกของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย​

ต่อมาเมื่อวันที่​ 5 เม.ย. 58 โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี​ ในฐานะประธาน​ คทช.​ เป็นประธานสักขีพยาน ในการมอบหนังสืออนุญาตเข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา​ นับเป็นการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จที่ คทช. ให้ความสำคัญเรื่องคนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน​ โดยการขับเคลื่อนส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการรวมกลุ่มของชุมชนที่เข้มแข็งในรูปของสหกรณ์เพื่อพัฒนาชุมชนสร้างความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้และนําไปสู่การบริหารจัดการที่ดินที่ยั่งยืนของชุมชน

ทั้งนี้​ เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการโดยชุมชนได้ และทําให้การบริหารจัดการที่ดินของชุมชนเกิดความยั่งยืน​ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจะดําเนินการเพื่อยกระดับการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน​ โดยปรับเปลี่ยนให้ผู้ขอใช้ประโยชน์การอยู่อาศัยและทำกินในป่าสงวนแห่งชาติจากผู้ว่าราชการจังหวัด​เป็นสหกรณ์​ ในพื้นที่ที่ดําเนินการจัดที่ดินทํากินให้ ชุมชนตามนโยบาย คทช.​ ภายใต้เงื่อนไขแนวทางปฏิบัติของกรมป่าไม้ มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และเป็นไปตามแนว​ทางการประเมินความเข้มแข็ง​ในการบริหาร​จัดการ​ของสหกรณ์​โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์​ และเสนอผ่าน คทช.จังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนผู้ขอใช้ประโยชน์ และเสนอไปยังกรมป่าไม้เพื่อดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง​ต่อไป

นายสง่า อติถะ ชาวบ้านแม่ทา กล่าวว่า รู้สึกดีใจ ที่ คทช. มาจัดสรรที่ดินทำกิน ให้ เมื่อปี 2558 เพราะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนอย่างมาก ว่ามีความมั่นคงในชีวิต
นอกจากนี้ชาวบ้าน ยังอยากได้รับการสนับสนุน และส่งเสริม ในมติต่างๆ ในพื้นที่ อาทิเช่น การจัดการน้ำหรือระบบชลประทาน รวมถึงการปลูกไม้เศรฐกิจในพื้นที่ คทช

คุณป้าบัวใส กันทดา สมาชิกกลุ่มสหกรณ์บ้านแม่ทา ที่ได้รับที่ดินจาก คทช. และทำกินบนที่ดินกว่า 10 ไร่ กล่าวว่า แบ่งการปลูกเป็นพืชผักอินทรีย์ เช่น สัปรด ผักเคล และปลูกลำใย และปัจจุบันลูกสาวกลับมาช่วยขายสินค้าทางการเกษตรแบบออนไลน์ และนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่ไร่ ไปเปิดร้านขายส้มตำ ทำให้อยู่ได้อย่างสบาย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ 'สคทช.' ยกระดับที่ดินทํากินชุมชนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง