ร่วมเป็นเจ้าภาพ-บุญใหญ่ เทศน์มหาชาติ "วัดพิชยญาติ"

11 ต.ค. 2561 - 11:46 น.

ร่วมเป็นเจ้าภาพ-บุญใหญ่ เทศน์มหาชาติ”วัดพิชยญาติ”

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

 

อานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติ หากตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ ทั้ง 13 กัณฑ์จะเป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการ ดังนี้

1.เมื่อตายจากโลกนี้แล้ว จะมีโอกาสได้พบ พระพุทธเจ้า พระนามว่า พระศรีอริยเมตไตรย ในอนาคต 2.เมื่อดับขันธ์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ จะเสวยทิพยสมบัติมโหฬาร 3.เมื่อตายไปแล้วจะไม่ตกนรก 4.เมื่อถึงยุคพระพุทธเจ้าพระนามว่า พระศรีอริยเมตไตรย จะได้จุติไปเกิด เป็นมนุษย์ และ 5.ได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธองค์ จะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคล

สำหรับเทศน์มหาชาตินั้น ประกอบด้วย 13 กัณฑ์ คือ

1.กัณฑ์ทศพร ผู้ใดบูชากัณฑ์ทศพร จะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ ถ้าเป็นบุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์ ทั้งจะได้บุตรหญิงชาย เป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดี กิริยาวาจาเรียบร้อยทุกประการ

2.กัณฑ์หิมพานต์ ผู้ใดบูชากัณฑ์หิมพานต์ ย่อมจะได้สิ่งปรารถนาทุกประการ ครั้นตายไปจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้ว เมื่อครั้งลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลขัตติยะมหาศาล หรือ ตระกูล พราหมณ์มหาศาล อันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ศฤงคารบริวารนานาประการ

3.กัณฑ์ทานกัณฑ์ ผู้ใดบูชากัณฑ์ทานกัณฑ์ จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ทาส ทาสี และสัตว์สองเท้าสี่เท้า ครั้นตายแล้วจะได้ไป เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมาย เสวยสุขอยู่ในปราสาทแวดล้อมด้วยแก้ว 7 ประการ

4.กัณฑ์วนประเวศน์ ผู้ใดบูชากัณฑ์วนประเวศน์ จะได้รับความสุข ทั้งโลกนี้ และโลกหน้า จะเฉลียวฉลาด สามารถ ปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไปฯ

5.กัณฑ์ชูชก ผู้ใดบูชากัณฑ์ชูชก จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ ประกอบด้วยสมบัติอันงดงามกว่าผู้อื่น จะเจรจากับผู้ใดก็มีเสียงไพเราะ ครั้งจะได้สามี หรือภรรยา รวมทั้ง มีบุตรก็จะมีรูปร่างทรงงดงาม สอนง่าย


6.กัณฑ์จุลพน ผู้ใดบูชากัณฑ์จุลพน แม้จะบังเกิดในปรภพใดๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติบริวาร จะมีอุทยานอันดารดาษด้วยดอกไม้หอมตลบไป ครั้นตายไปแล้วก็ได้เสวยทิพยสมบัติในโลกหน้าสืบต่อไป

7.กัณฑ์มหาพน ผู้ใดบูชากัณฑ์มหาพน จะได้เสวยสมบัติในดาวดึงส์ เทวโลกนั้น ได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาลมีทรัพย์ศฤงคารบริวารมาก มีอุทยาน และสระโบกขรณีเป็นที่ประพาส เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศักดานุภาพเฟื่องฟุ้ง ไปทั่วชมพูทวีป อีกทั้งจักได้เสวยอาหารทิพย์เป็นนิจนิรันดร

8.กัณฑ์กุมาร ผู้ใดบูชากัณฑ์กุมาร ย่อมประสบความสําเร็จในสิ่งที่ ปรารถนา บุตรหญิงชาย จะเป็นคนดีของ พ่อ, แม่ ครั้นตายไปได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ ในสมัยพระศรีอริยเมตไตรยมาอุบัติ ก็จะได้พบ ศาสนาของพระองค์ แล้วบรรลุพระอรหัตผล พร้อมปฏิสัมภิทาทั้ง 4 ด้วยบุญราศีที่ได้อบรมไว้

9.กัณฑ์มัทรี ผู้ใดบูชากัณฑ์มัทรี เกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นผู้มีอายุยืนยาวทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่าคนทั้งหลาย

10.กัณฑ์สักกบรรพ ผู้ใดบูชากัณฑ์สักกบรรพ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศ ตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง 4 คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาล

11.กัณฑ์มหาราช ผู้ใดบูชากัณฑ์มหาราช จะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชา เมื่อจากโลกมนุษย์ไปก็จะได้ ไปเสวยทิพยสมบัติในฉกามาพจรสวรรค์

12.กัณฑ์ฉกษัตริย์ ผู้ใดบูชากัณฑ์ฉกษัตริย์ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยพร 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกๆ ชาติแล

13.กัณฑ์นครกัณฑ์ ผู้ใดบูชากัณฑ์นครกัณฑ์ จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศาคณาญาติ ข้าทาสชายหญิง ภรรยาสามี หรือบิดามารดา เป็นต้น อยู่พร้อมหน้ากันโดยความผาสุก ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง จะทำการใดๆ ก็พร้อมเพรียงกัน ยังการงานนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

“วัดพิชยญาติการาม” แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติพระเวสสันดร ชาดก กัณฑ์เทศน์ กัณฑ์ละ 9,999 บาท อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้า อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 13-14 ต.ค.2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่วัดพิชยญาติการาม และวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. จะมีพิธีทำบุญถวายมหาสังฆทานชุดละ 1,000 บาท ในเวลา 10.00 น. ด้วย

ร่วมทำบุญได้ผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร สาขาเฉลิมนคร เลขที่บัญชี 037-254479-8 เพื่อสมทบทุนในการสร้างปราสาท นครหลวงจำลอง 6 ชั้น และพิพิธภัณฑ์ พร้อมห้องพักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมวิปัสสนา กัมมัฏฐาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางเฟซบุ๊ก : วัดพิชยญาติการามวรวิหาร หรือโทร.08-8565-1915, 09-3915-3995, 06-3192-9353 หรือ ไอดีไลน์ : @thai9599

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ร่วมเป็นเจ้าภาพ-บุญใหญ่ เทศน์มหาชาติ "วัดพิชยญาติ"
ข่าวที่เกี่ยวข้อง