Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 24 พ.ย. 2563

พระกริ่งอัคคธัมโม รุ่นสร้างบารมี หลวงปู่ประไพ

6 ก.ย. 2562 - 14:00 น.

พระกริ่งอัคคธัมโม รุ่นสร้างบารมี หลวงปู่ประไพ

คอลัมน์ วงการพระสุดสัปดาห์

พระกริ่งอัคคธัมโม - ในปี ..2559 วัดประชาสามัคคี (วัดพระธาตุโพนสวรรค์) ขออนุญาตหลวงปู่ประไพ อัคคธัมโมอดีต เจ้าอาวาสวัดป่าศรีประไพวนาราม .โพนสวรรค์ .นครพนม พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนาชื่อดัง จัดสร้างวัตถุมงคล เป็นพระกริ่งอัคคธัมโม รุ่นสร้างบารมี

ส่วนใหญ่ในจิตใจในส่วนลึกมันก็เหมือนกัน คือต้องดับกิเลสและดับทุกข์ ถ้าปล่อยให้กิเลสงอกงามแล้ว ก็ทำผิดหมด มันก็วินาศสารธรรมมงคล ท่านพุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม .ไชยา .สุราษฎร์ธานี

พระกริ่งอัคคธัมโม

หลวงพ่อชม ญาณโสภโณ

...l l...หลวงพ่อชม ญาณโสภโณหรือพระครูนิมมานธรรมกิจอดีตเจ้าอาวาสวัดเนินหญ้าคา .หาดสูง .โกรกพระ .นครสวรรค์ พระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคมที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เมื่อปี ..2513 จัดงานพิธีหล่อรูปเหมือนเท่าจริงขึ้น และจัดสร้างเหรียญรูปไข่ เนื้อทองเหลือง ปลุกเสกเดี่ยวก่อนตลอดไตรมาสและนำเข้าพิธีพุทธาภิเษกอีกครั้งในพิธีเททองหล่อรูปเหมือน

พระกริ่งอัคคธัมโม

เหรียญหลวงพ่อชม พ.ศ.2513

พระกริ่งอัคคธัมโม

...l l...ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงรูปไข่ เนื้อทองเหลือง มีหูห่วงยกซุ้ม ด้านหน้าเหรียญมีขอบรอบ ตรงกลางมีรูปนูนห่มคลุมครึ่งตัว หันหน้าตรง ด้านล่างเหนือขอบเหรียญมีอักษรไทย เขียนว่า หลวงพ่อชม วัดเนินหญ้าคา ด้านหลังเหรียญมีขอบรอบเช่นเดียวกัน

ลักษณะเหรียญ

ตรงกลางมียันต์เป็นอักขระขอม อิ สะ หวา สุ ด้านล่างเหนือขอบเหรียญมีเลขไทย เขียนคำว่า ๒๕๑๓ กำกับอยู่ จัดเป็นเหรียญดีของเมืองนครสวรรค์ ที่ค่อนข้างจะหายาก แต่ได้รับความนิยมในพื้นที่มาโดยตลอด

...l l...ในปี ..2559 วัดประชาสามัคคี (วัดพระธาตุโพนสวรรค์) ขออนุญาตหลวงปู่ประไพ อัคคธัมโมอดีต เจ้าอาวาสวัดป่าศรีประไพวนาราม .โพนสวรรค์ .นครพนม พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนาชื่อดัง จัดสร้างวัตถุมงคล เป็นพระกริ่งอัคคธัมโม รุ่นสร้างบารมี

พระกริ่งอัคคธัมโม

พระกริ่งอัคคธัมโม หลวงปู่ประไพ

พระกริ่งอัคคธัมโม

รายได้สมทบทุนสร้างพระธาตุโพนสวรรค์ จัดสร้างเป็นเนื้อทองคำ 9 องค์, เนื้อเงิน 110 องค์, เนื้อนวะ 421 องค์, เนื้อนวะ (กรรมการ) อุดผง 99 องค์, เนื้อสัมฤทธิ์ผิวไฟ 50 องค์, เนื้อสัมฤทธิ์ 1,645 องค์ และแบบช่อตั้งบูชา 20 ช่อ

...l l...ด้านหน้ามีลักษณะคล้ายพระกริ่ง บาเก็ง เป็นพระกริ่งศิลปะจีน ซึ่งท่านเจ้าคุณศรี (สนธิ์) วัดสุทัศน์ ได้ถอดแบบ และรุ่นนี้ยังถอดแบบจากพระกริ่งหลวงปู่ผาง คุตจิตโต มีขนาดความกว้าง 2 เซนติเมตร สูง 3.5 เซนติเมตร

ด้านหลังบริเวณฐานองค์พระชั้นล่างสุด สลักตัวหนังสือคำว่า อคฺคธมฺโม ที่ก้นสลักนับเบอร์ไว้ทุกองค์ พร้อมตอก โค้ด พธ (ย่อมาจากพระธาตุโพนสวรรค์) ในรูปใบโพธิ์ พระกริ่งรุ่นนี้ปลุกเสก 9 วาระ มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปรกอธิษฐานจิต โดดเด่น และหาได้ยาก

...l l...คณะศิษย์และผู้เลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่เจ กตปุญโญประธานสงฆ์วัดป่าวิเวกธรรม .กมลาไสย .กาฬสินธุ์ ขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญเปิดโลก สมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ มีหู ไม่เจาะรู ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เจเต็มองค์ห่มจีวรเฉียง นั่งในท่าขัดสมาธิ

พระกริ่งอัคคธัมโม

เหรียญเปิดโลก หลวงปู่เจ

พระกริ่งอัคคธัมโม

...l l...ด้านหลังใต้หูเหรียญเป็นรูปพระพุทธปางสมาธิ ถัดลงมาเป็นอักขระยันต์พุทธคุณเด่นรอบด้าน ล่างสุดเขียนว่าหลวงปู่บุญมา(เจ) กตปุญโญ วัดป่าวิเวกธรรม .กาฬสินธุ์ ..๒๕๖๒ เป็นปีพุทธศักราชที่จัดสร้างจำนวนการสร้าง อาทิ เนื้อทองคำ 8 เหรียญ

เนื้อเงินหน้าทองคำ 19 เหรียญ เนื้อเงินลงยาแดง 49 เหรียญ เนื้อเงิน 69 เหรียญ เนื้อนวะ 199 เหรียญ เนื้อทองแดง 2,499 เหรียญ เป็นต้น ประกอบพิธีพุทธาพิเษก รวม 3 วาระ สอบถามโทร.06-1492-9499

...l l...ครูบาผาผ่า ปัญญาวโร หรือพระครูปัญญาวรวัตรอดีตเจ้าอาวาสวัดผาผ่า .แม่สะเรียง .แม่ฮองสอน และอดีตเจ้าคณะตำบลแม่คะตวน พระเถราจารย์ชื่อดังภาคเหนือ ในปี ..2517 มีการจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญเป็นครั้งแรก จัดทำในนามของวัดกิตติวงศ์ .แม่สะเรียง ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ เนื้อทองแดง ด้านหน้าเหรียญ

พระกริ่งอัคคธัมโม

เหรียญครูบาผาผ่า

เป็นรูปเหมือนครูบาผาผ่าครึ่งองค์ เขียนข้างซ้ายว่าพระครูปัญญาวรวัตรข้างขวาเขียนว่าตนบุญแห่งแม่สะเรียงและด้านล่างเขียนว่าครูบาผาผ่า

...l l...ด้านหลังเหรียญ เป็นรูปพระบรมธาตุวัดกิตติวงศ์ ด้านบนเขียนว่าอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2517 รุ่น 1 พิเศษ พระบรมธาตุ วัดกิตติวงศ์ใต้รูปพระบรมธาตุฯ เขียนว่า๒๕๑๗ รุ่น พิเศษจัดสร้างจำนวน 10,000 เหรียญ

...l l... หลวงพ่อบ๊ก หรือพระอธิการสุวรรณ กัลยาณี อดีตเจ้าอาวาส วัดเนินพยอม .หนองขาหย่าง .อุทัยธานี เป็นพระเกจิ อาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง ในช่วงปี ..2518 หลวงพ่อบ๊กได้ดำเนินการซ่อมแซมพระอุโบสถวัดเนินพยอม และอนุญาตให้ นายเฉลิม บุญแจ้ง ศิษย์จัดสร้างเหรียญใบตำลึง รุ่น 1 จำนวน 500 เหรียญ เป็นเนื้อทองแดงรมดำ เนื้อเดียว ปลุกเสกเดี่ยวตลอดไตรมาส

พระกริ่งอัคคธัมโม

เหรียญหลวงพ่อบ๊ก

พระกริ่งอัคคธัมโม

...l l....ลักษณะของเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญใบตำลึง หรือเหรียญหยดน้ำ มีเนื้อทองแดงรมดำ มีหูห่วงในตัว ด้านหน้าเหรียญ มีขอบเหรียญเป็นลายกระหนกล้อมรอบ กลางเหรียญเป็นรูปนูนหลวงพ่อบ๊กครึ่งองค์ ใต้องค์พระมีอักษรไทย เขียนว่าหลวงพ่อบ๊ก กลฺยาณี รุ่น

...l l...ด้านหลังเหรียญ มีขอบ ตรงกลางเป็นยันต์ห้า มีอุณาโลมกำกับ ทั้ง 3 ยอด ภายในยันต์บรรจุอักขระขอม นะ โม พุท ธา ยะ (หัวใจพระเจ้าห้าพระองค์) เหนือขอบเหรียญด้านล่างใต้ยันต์ มีอักษรไทยเขียนว่าที่ระลึกในงานซ่อมแซมพระอุโบสถ ปี ๒๕๑๘เหรียญใบตำลึงหรือเหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อบ๊ก รุ่น 1 ปี 2518 ได้รับการยอมรับจากบรรดาเซียนพระและนักสะสมนิยมพระเครื่องในพื้นที่เมืองอุทัยธานี

พระกริ่งอัคคธัมโม

พระพิมพ์ห่มคลุม พิมพ์จิ๋ว

พระกริ่งอัคคธัมโม

...l l...พระพิมพ์ห่มคลุม ในสมัยนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระองค์ทรงสร้างไว้สำหรับแจกจ่ายญาติโยม ทั้งเชื้อพระวงศ์และคนสนิทละแวกวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งในตำราหรือหนังสือพระเครื่องหลายเล่มล้วนมีการกล่าวถึง พบว่ามีทั้งเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อสำริดเหลืองและแดง

...l l...ต่อมาในสมัยพระพรหมมุนี (ผิน) ท่านได้จัดสร้างไว้เพื่อแจกจ่ายญาติโยมที่มากราบนมัสการท่าน เป็น พิมพ์จิ๋ว ..2498 พระส่วนใหญ่จะลงรักปิดทอง วัตถุมงคลนี้พบเห็นกันน้อยมาก เพราะญาติโยมเมื่อได้รับมาก็เก็บบูชาไว้อย่างหวงแหน และโดยมากจะตกทอดถึงลูกหลาน พิมพ์จิ๋ว 2498 ถอดพิมพ์มาจากของเดิมสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทุกองค์เหมือนเดิม มีรอยตะไบใต้ก้น

...l l...เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมหาเถรสมาคม แต่งตั้ง พระครูปริยัติธรรมาภิสิฐ (สุวรรณ สันตจิตโต) อายุ 43 ปี พรรษา 23 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม และเจ้าคณะอำเภอศรีนคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

...l l...พระครูวาปีธรรมสุนทร (สมนึก เหมสกุล) วัดหนองกระสังข์ หมู่ 5 .หนองผักแว่น .ท่าหลวง .ลพบุรี เชิญชวนญาติโยมร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อบูรณะวัดและจัดซื้อหินคลุกถมถนนภายในวัด ซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมขัง โดยบริจาคเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลำนารายณ์ เลขที่บัญชี 113-0-12958-6 สอบถามโทร.08-7143-718

อริยะ เผดียงธรรม

chatchyros@hotmail.com

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พระกริ่งอัคคธัมโม รุ่นสร้างบารมี หลวงปู่ประไพ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง