มงคลข่าวสด : สิ้น‘พระธรรมเสนานี’วัดวังตะกู จ.นครปฐม

15 ธ.ค. 2562 - 00:00 น.

มงคลข่าวสด : สิ้นพระธรรมเสนานีวัดวังตะกู จ.นครปฐม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สิ้นพระธรรมเสนานี’ : พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตติวัณโณ) เจ้าอาวาสวัดวังตะกู ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเถระที่สร้างคุณูปการต่อวงการสงฆ์ ทุ่มแรงกายแรงใจให้งาน กอปรด้วย ศีลาจารวัตรอันงดงาม ตั้งอยู่ในศีล ดำรงตนตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

มีนามเดิม ชื่อ ชุณห์ ภูศรี เกิดเมื่อวันอังคารที่ 9 .. 2468 บิดามารดา ชื่อ นายโหลย และนางย้ง ภูศรี เกิดที่บ้านวังตะกู หมู่ที่ 8 .วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม เคยรับราชการเป็นครูสอนที่โรงเรียนประชาบาลบ้านบ่อด่าน วัดทัพยายท้าว

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดทัพหลวง จ.นครปฐม

อายุครบเกณฑ์ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันพุธที่ 11 .. 2488 ที่วัดทัพหลวง มีพระราชธรรมาภรณ์ วัดดอนยายหอม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระวิหารการโกวิท วัดทัพหลวง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการไข่ วัดม่วงตารศ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม สอบได้นักธรรมชั้นตรีโทเอก ตามลำดับ จากสำนักเรียนวัดปากน้ำภาษีเจริญ

สร้างคุณูปการต่อชาวเมืองนครปฐมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงานด้านการศึกษา ตั้งแต่ปี พ..2494 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบธรรมสนามหลวง เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดวังตะกู เป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี

อีกทั้งยังเป็นกรรมการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงที่วัดไร่ขิง และที่สำคัญงานศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลี ในสำนักเรียน มีนักเรียนสอบบาลีได้ทุกปี โดยเฉพาะประโยค ป..9

มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีน พูดและเขียนได้ อ่านและเขียนอักษรภาษา ขอมได้

งานเผยแผ่ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตประจำจังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรอบรมและบรรยายธรรมแก่ข้าราชการตำรวจสถานีภูธรจังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรอบรมและบรรยายธรรมแก่นักโทษในเรือนจำกลางประจำจังหวัดนครปฐม

ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนในวันธรรมสวนะเป็นประจำ รวมทั้งนำข้าราชการคณะครู นักเรียน ตลอดถึงพุทธศาสนิกชน เวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นประจำทุกปี


งานสาธารณูปการ สร้างกำแพงรอบวัด ห้องสุขา ห้องสมุด ห้องอบรมพระวิปัสสนาจารย์จังหวัดนครปฐม โรงครัวของวัด ซ่อมอุโบสถหลังเก่าทำเป็นวิหาร

ส่วนงานในตำแหน่งหน้าที่ จัดประชุมพระสังฆาธิการทุกระดับในเขตปกครอง ตามมติมหาเถรสมาคมทุกปี คอยหมั่นตรวจเยี่ยมวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ปกครอง จัดปฏิบัติธรรมแนวมหาสติปัฏฐาน จัดสัมมนาเพิ่มความรู้ความสามารถแก่พระสังฆาธิการทุกระดับในปกครองทุกปี กวดขันเรื่องระเบียบวินัยแก่พระสังฆาธิการทุกระดับในเขตปกครองให้อยู่กันด้วยความเรียบร้อย

มีแนวความคิดส่งเสริมการสวดมนต์ให้สวดถูกอักขรวิธี ถูกสังโยค และใช้บทสวดมนต์ให้ตรงกับงานบุญต่างๆ มีการจัดอบรมซ้อมสวดพระกรรมวาจาจารย์ ก่อนการแต่งตั้งเป็นพระคู่สวด จัดอบรมกวดวิชาอบรมนักธรรมชั้นเอก ก่อนสอบสนามหลวง ปีละ 15 วัน เป็นเวลานานกว่า 20 ปี

เน้นให้พระภิกษุสามเณรในจังหวัดนครปฐมทุกรูป ทำอุโบสถกรรม สวดพระปาฏิโมกข์ตลอดปี

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ เป็นเลขานุการกรรมการสงฆ์จังหวัด เป็นเจ้าอาวาสวัดวังตะกู เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม และเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ตามลำดับ

..2548 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

ลำดับสมณศักดิ์ พ..2517 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระปฐมนคราภิรักษ์ พ..2523 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชคุณาภรณ์ พ..2538 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพคุณาภรณ์

..2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมเสนานี

ช่วงบั้นปลายชีวิต พระธรรมเสนานี มีอาการอาพาธตามวัย ต้องเข้าพักรักษาตัว อยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐม กระทั่งเวลา 17.20 . วันที่ 4 .. 2562 มรณภาพ อย่างสงบด้วยอาการหัวใจวาย สิริอายุ 94 ปี พรรษา 74

สำหรับงานสวดพระอภิธรรม พระธรรมเสนานี ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ที่ศาลาการเปรียญของวัดวังตะกู จนถึงวันที่ 19 ..2563 รวมระยะเวลา 45 วัน จากนั้นจะเคลื่อนศพไปประดิษฐานที่หอประชุมพระธรรมเสนานี ตามความประสงค์ที่เคยสั่งไว้ก่อนละสังขาร และสวดพระอภิธรรมต่อโดยไม่มีกำหนด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ มงคลข่าวสด : สิ้น‘พระธรรมเสนานี’วัดวังตะกู จ.นครปฐม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง