มงคลข่าวสด - พระเทพสุเมธมุนี วัดโยธานิมิตจ.ตราด

4 ก.ย. 2564 - 22:26 น.

มงคลข่าวสด – พระเทพสุเมธมุนี วัดโยธานิมิตจ.ตราด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ข่าวเศร้าในวงการสงฆ์ “พระเทพสุเมธมุนี” (สง่า สักโก) เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด มรณภาพอย่างสงบ
ก่อนหน้านี้ มีอาการอาพาธเจ็บป่วยตามวัย อาการทรงและทรุดมาตลอด จนถึงวาระสุดท้าย สร้างความเศร้าสลดอาลัยเป็นอย่างยิ่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดวัดโยธานิมิต รูปที่ 5 และเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีพรรษาสูง เป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดจันทบุรี

อีกทั้งยังเป็นพระนักพัฒนาและเป็น ผู้สืบสานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมุ่งมั่น
นามเดิม สง่า สุทธิวารี เกิดเมื่อวันที่ 11 ก.ค.2473 ที่บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 4 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา

ศึกษาจบชั้นประถมปีที่ 4 ที่โรงเรียนวัดหนองคันทรง ก่อนจะออกมาช่วยครอบครัวทำงานหาเลี้ยงชีพ จนอายุย่างเข้าสู่วัยหนุ่ม

เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2502 ที่พัทธสีมาวัดหนองคันทรง ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด พระครูพุทธิสารวิบุล วัดลำดวน เป็นพระอุปัชฌาย์, พระธรรมธรสง่า วัดลำดวน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระใบฎีกาสิน วัดหนองคันทรง เป็นพระอนุสาวนาจารย์
จากนั้นย้ายมาอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดโยธานิมิต ศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2504 สามารถสอบได้นักธรรม ชั้นตรี-โท-เอก พ.ศ.2508 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค พ.ศ.2513 สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค


ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตในยุคนั้น มอบหมายภารกิจสนองงานเจ้าอาวาส ทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และอื่นๆ อีกมากมาย
ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2529 เป็นเจ้าคณะจังหวัดตราด พ.ศ.2553 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2522 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ พระครูวิบูลคณานุรักษ์
พ.ศ.2529 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวิมลเมธาจารย์
พ.ศ.2541 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสุเมธาภรณ์
พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพสุเมธมุนี
ด้านการศึกษา จัดให้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม เมื่อปี พ.ศ.2554

ด้านการก่อสร้างสิ่งสาธารณะ บูรณะพระวิหาร พ.ศ.2520 และบูรณะพระอุโบสถ พ.ศ.2554
นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่พระภิกษุ-สามเณร และบุคคลทั่วไป
พ.ศ.2523 เป็นผู้นำศรัทธาสร้างพระใหญ่ที่อ่าวสลัด อ.เกาะกูด จ.ตราด องค์พระขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร 60 เซนติเมตร สูง 12 เมตร 60 เซนติเมตร สิ้นค่าใช้จ่าย 10 ล้านบาทเศษ ชื่อว่า พระพุทธปทีปศรีสถาพร และได้เปลี่ยนชื่ออ่าวสลัด เป็นอ่าวศิริ

สำหรับวัดโยธานิมิต เป็นศูนย์กลางของชุมชน เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง จึงมีพ่อค้า ประชาชน หน่วยงานราชการ และเอกชนมาประกอบกิจกรรมทางศาสนาและสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยวัดได้จัดพิธีกรรมในวันสำคัญ หรือเทศกาลตามประเพณีนิยม

เป็นพระนักปกครองชั้นยอด วางระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ในสังกัดให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎของมหาเถรสมาคม อย่างเคร่งครัด
พระสงฆ์ในปกครองจะต้องร่วมปฏิบัติกิจภายในวัด ต้องทำวัตรสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้า-เย็นเป็นประจำ พระภิกษุและสามเณรต้องตั้งอยู่ในระเบียบแบบแผนพระธรรมวินัย ตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้ในเวลาขอบวช และต้องอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาส

เน้นในเรื่องของความเป็นผู้สันโดษ มักน้อย ใช้ชีวิตอย่างพอดี ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ธรรมที่แสดงจึงเรียบง่าย ทุกคนได้ฟังแล้วมีความเข้าใจ
ในช่วงบั้นปลายชีวิต ท่านยังคงเดินหน้าพัฒนาวัดและจิตใจของชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยวัยที่ชราภาพ สุขภาพร่างกาย ไม่แข็งแรงดังเดิม

กระทั่ง มรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2564
สิริอายุ 91 ปี พรรษา 63
เป็นที่เศร้าโศกเสียใจแก่ผู้ที่เคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ มงคลข่าวสด - พระเทพสุเมธมุนี วัดโยธานิมิตจ.ตราด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง