Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 25 ต.ค. 2563

รู้ไปโม้ด - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

8 ก.ย. 2563 - 14:35 น.

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ขอถามน้าชาติว่า ผู้ว่าฯกทม. ตำแหน่งนี้เริ่มมีเมื่อไหร่ คนแรกคือใคร และจนถึงปัจจุบันมีใครบ้า

พราน

ตอบ พราน

“ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” เป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

โดยเบื้องต้นเมื่อแรกมีในปี พ.ศ.2516 เรียกชื่อตำแหน่งว่า “นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพ” มาจากการแต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายชำนาญ ยุวบูรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นคนแรก ก่อนจะเปลี่ยนแปลงมาใช้ระบบการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในปี พ.ศ.2518

รายนามผู้ว่าราชการและรักษาการผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 1.ชำนาญ ยุวบูรณ์ (1 มกราคม 2516-22 ตุลาคม 2516) 2.อรรถ วิสูตรโยธา ภิบาล (1 พฤศจิกายน 2516-4 มิถุนายน 2517) 3.ศิริ สันติบุตร (5 มิถุนายน 2517-13 มีนาคม 2518) 4.สาย หุตะเจริญ (29 พฤษภาคม 2518-9 สิงหาคม 2518) โดยทั้ง 4 คนแรกนี้ มาจากการแต่งตั้ง

5.ธรรมนูญ เทียนเงิน (10 สิงหาคม 2518-29 เมษายน 2520 พรรคประชาธิปัตย์) 6.ชลอ ธรรมศิริ (29 เมษายน 2520-14 พฤษภาคม 2522 แต่งตั้ง) 7.เชาวน์วัศ สุดลาภา (4 กรกฎาคม 2522-16 เมษายน 2524 แต่งตั้ง) 8.พล.ร.อ.เทียม มกรานนท์ (28 เมษายน 2524-1 พฤศจิกายน 2527 แต่งตั้ง)

9.อาษา เมฆสวรรค์ (6 พฤศจิกายน 2527-13 พฤศจิกายน 2528 แต่งตั้ง) 10.พล.ต.จำลอง ศรีเมือง (14 พฤศจิกายน 2528-14 พฤศจิกายน 2532 กลุ่มรวมพลัง) และสมัยที่ 2 (7 มกราคม 2533-22 มกราคม 2535 พรรคพลังธรรม) 11.ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา (19 เมษายน 2535-18 เมษายน 2539 พรรคพลังธรรม)

12.พิจิตต รัตตกุล (3 มิถุนายน 2539-22 กรกฎาคม 2543 อิสระ ) 13.สมัคร สุนทรเวช (23 กรกฎาคม 2543-28 สิงหาคม 2547 อิสระ) 14.อภิรักษ์ โกษะโยธิน (29 สิงหาคม 2547-28 สิงหาคม 2551) และสมัยที่ 2 (5 ตุลาคม 2551-19 พฤศจิกายน 2551 พรรคประชาธิปัตย์)

15.หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร (11 มกราคม 2552-9 มกราคม 2556) และสมัยที่ 2 (29 มีนาคม 2556-18 ตุลาคม 2559 พรรคประชาธิปัตย์) ทั้งนี้มี ผุสดี ตามไท เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง ระหว่าง 25 สิงหาคม 2559-18 ตุลาคม 2559 และ 16.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (18 ตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน แต่งตั้ง)

โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 50/2559 ให้พักงาน หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ จากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยไม่พ้นจากตำแหน่ง และวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ให้พ้นจากตำแหน่ง

ต่อมามีคำสั่งแต่งตั้งพล.ต.อ.อัศวิน เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยกำหนดให้ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ คสช. มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น โดยประกอบกับมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ รู้ไปโม้ด - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง