คือคนไทยกับเสรีภาพการนับถือศาสนา

คือคนไทยกับเสรีภาพการนับถือศาสนา

คอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม

คือคนไทยกับเสรีภาพการนับถือศาสนา – สัปดาห์ก่อนหยิบยกรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทยที่ว่าถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนาว่าย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติ หรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน

ขณะหมวดพระมหากษัตริย์กำหนดว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

จึงเห็นว่าปลายสัปดาห์ก่อนสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิสเสด็จมาทรงเยือนประเทศไทยและคริสต์ศาสนิกชนไทย ทรงเข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และคริสต์ศาสนิกชนแห่แหนไปต้อนรับแสดงคารวะต่อพระองค์อย่างล้นหลามในทุกที่ที่ท่านเสด็จไป

ขณะสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช และทรงมีพระราชปฏิสันฐานด้วยความเคารพนับถือต่อกัน เช่นเดียวกับทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปงานเมาลิดกลางจุฬาราชมนตรีเฝ้าต้อนรับ และเมื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเป็นเช่นเดียวกัน

นั้นหมายถึงการนับถือศาสนามิได้เป็นอุปสรรคกับความเป็นไทยและคนไทยอย่างใดทั้งสิ้น ใครอย่ามายุยงให้แตกแยกต่อกันเสียให้ยาก

จ่าบ้าน

บทความก่อนหน้านี้รายได้อุทยานลดลง ต้องตรวจสอบให้ชัด
บทความถัดไปส.ส.กับหุ้นสื่อ ยังอยู่ศาลรธน. 64 คดี