เรียน ท่านอาจารย์บุศพันธ์ ที่เคารพนับถือ

ดิฉันเกิดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2486 ปีมะแม เวลา 12.30 น. ขอทราบว่า

1. ดวงชะตาของดิฉันมีจุดอ่อนในเรื่องอะไร สังเกตได้จากตรงไหน?

2. ปี 2563 นี้ ดิฉันกำลังดวงตกหรือดวงขึ้น พิจารณาจากดาวอะไรคะ?

3. บริวารเดิมของดิฉันเป็นอย่างไร พิจารณาจากตรงไหน?

4. ดิฉันจะต้องระวังตัวในเรื่องอะไร

นงเยาว์ ดีเทศน์

เรียน ผู้ใช้นามแฝงว่า “นงเยาว์ ดีเทศน์”

1. ตามดวงชะตาของคุณ มีจุดอ่อนอยู่ 2 เรื่อง คือ (1) ดาวราหู (8) เป็นเจ้าเรือนตนุ ไปอยู่ในเรือนอริ คุณเป็นคนไม่มีหลักเหลี่ยม หรือไม่ค่อยทันคน ดาวราหู (8) เป็นสัญลักษณ์ของความมีหลักเหลี่ยม อาจเรียกว่า ดาวราหู (8) เป็นดาววิบากกรรมด้วยก็ได้ เพราะดาวราหู (8) อยู่ในเรือนอริ

(2) ดาวศุกร์ (6) ตกอยู่ในเรือนมรณะ เป็นจุดอ่อนในชีวิตอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องความรัก คุณจะไม่ค่อยได้อย่างใจนัก ดาวศุกร์ (6) จึงเป็นดาววิบากกรรมอีกดวงหนึ่ง

ทั้งสองเรื่องนี้ ต้องถือว่าคุณมีกรรมอยู่พอสมควร

2. ในปี 2563 คุณกำลังดวงชะตาตก เพราะกาลเวลาทำให้ดาวพฤหัสฯ (5) จร และดาวเสาร์ (7) จร โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึง 17 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากในดวงเดิมของคุณดาว พระเคราะห์หลักทั้งสองอยู่ในเรือนชะตาที่ให้คุณมาก่อน เมื่อดาวพระเคราะห์ทั้งสองดวงเป็นดาวพระเคราะห์จร โคจรเข้าไปในเรือนวินาศ จึงต้องอ่านว่าดวงตก และอีกช่วงหนึ่ง คือระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ถึง 29 มีนาคม 2564 อีกช่วงหนึ่งด้วย

บุศพันธ์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน