กพท.เตรียมชงแนวปฏิบัติอนุญาตให้ผู้โดยสารอินเตอร์ เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ ลงเครื่องและไปต่อเครื่องที่สนามบินของไทย ได้ สนองนโยบายนายกฯ ดันไทยเป็นฮับการบิน เป็นแนวทางเริ่มฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบิน เตรียมพร้อมเปิดประเทศรับ นักท่องเที่ยว 100% คาดเริ่มใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้งว่า ขณะนี้ กพท. อยู่ระหว่างพิจารณาแนวปฏิบัติสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศแบบกึ่งพาณิชย์ที่มีผู้โดยสารเปลี่ยนลำ โดยเป็นการต่อเครื่อง (Transfer) ด้วยการลงจากเครื่องบินและไปต่อเครื่องบิน ลำอื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ต่อยอดจากมาตรการก่อนหน้านี้ที่เปิดให้สามารถต่อเครื่องได้เฉพาะเที่ยวบินเช่าเหมาลำเท่านั้น

การดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ผู้โดยสารแล้ว ยังทำให้สนามบินของไทยเป็นศูนย์กลางการบิน (ฮับ) ในการให้ผู้โดยสารต่อเครื่องไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศอื่นๆ ได้ด้วย กพท.กำลังเร่งพิจารณาแนวปฏิบัติ เพื่อเสนอ ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) พิจารณาต่อไป คาดว่าจะสามารถนำไปใช้ดำเนินการได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้

อย่างไรก็ตาม กพท.พิจารณาแนวทางการดำเนินงานของประเทศ อื่นๆ ด้วย เช่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ เพื่อให้เป็นแนวทาง ที่เหมาะสม และทำให้ไทยปลอดภัยจากโรคโควิด-19 มากที่สุด เบื้องต้นจะใช้แนวทางเดียวกับแนวปฏิบัติในการต่อเครื่องระหว่างเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำที่ กพท. ออกประกาศไปก่อนหน้านี้

ขณะเดียวกันกำลังพิจารณากันอยู่ว่า จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้โดยสารที่ลงจากเครื่องบินและไปต่ออีกเครื่องบินหรือไม่ ซึ่งจากการพิจารณาของประเทศต่างๆ พบว่าไม่ตรวจ ดังนั้นแนวโน้มของประเทศไทยก็อาจไม่ตรวจ จะตรวจเพียงแค่การวัดอุณหภูมิเท่านั้น เพราะผู้โดยสารกลุ่มนี้ไม่ได้เข้าประเทศ แต่หากตรวจแล้วพบว่าอุณหภูมิสูงเกินที่กำหนดก็ต้องมีแนวทางที่ต้องดำเนินการ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือ ยืนยันว่าการให้ผู้โดยสารแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนั้น ยังคงต้องเป็นบุคคลที่อยู่ใน 11 กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นให้เข้าประเทศไทยได้เท่านั้น

สำหรับการเปิดให้ดำเนินการเรื่องนี้ได้จะเกิดประโยชน์ทั้ง สายการบิน และสนามบิน ถือเป็นการค่อยๆ เริ่มฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบิน และเตรียมพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 100% ปัจจุบันยังมีเพียงเครื่องบินมาจอดที่สนามบินของไทย เพื่อเติมน้ำมันแล้วไปต่อ

โดยผู้โดยสารไม่ได้ลงจากเครื่อง แต่หลังจากนี้เมื่อแนวทางปฏิบัติสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศแบบกึ่งพาณิชย์ ได้รับความเห็นชอบจากศบค.จะทำให้ผู้โดยสารสามารถลงจากเครื่องบินไปต่อเครื่องบินลำอื่นได้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน