สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ทรงเยี่ยมลูกช้างพลายบุญหนาและลูกช้างพังฟ้าแจ่ม ซึ่งทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 21 มี.ค 2565 โดยเพจเฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya เผยแพร่พระรูปพร้อมข้อความ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประทับหลังช้างพังวันดี ช้างพระที่นั่ง เสด็จไปยังบริเวณศาลาริมน้ำ ทอดพระเนตรการปรับปรุงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเเม่สันตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยออกแบบก่อสร้างให้เป็นทางเดินช้างเเละสระบำบัดอาบน้ำช้าง รูปแบบทางเดินช้างเป็นทางเดินลาดเอียง ผิวทางเดินพิมพ์ลายกันลื่น ใช้สำหรับบำบัดเเละออกกำลังกายเเก่ลูกช้างพังฟ้าแจ่ม ลูกช้างป่า เพศเมีย อายุ 4 ปี ที่ถูกบ่วงดักสัตว์รัดบริเวณส่วนปลายของขาหน้าซ้าย จาก อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ซึ่งสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รับมอบช้างพังฟ้าแจ่มจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อมาดูแลรักษา เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2562 ปัจจุบันอายุประมาณ 6 ปี ชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565 ช้างมีน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม

ลูกช้างพังฟ้าเเจ่มได้รับการดูแลรักษาโดยการทำรองเท้าเทียมให้ใส่เดินออกกำลังกายและพักผ่อนในคอกพัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาอาการกระดูกสันหลังคด เนื่องจากการเดินที่ผิดธรรมชาติที่ ใช้ขาข้างเดียว และป้องกันกระดูกขาขวางอเนื่องจากรับน้ำหนักมากเกินไป หลังเข้ารับการรักษาทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย ลูกช้างพังฟ้าแจ่มมีพัฒนาการและสุขภาพที่ดีขึ้น

ส่วนลูกช้างพลายบุญหนาเป็นลูกช้างที่ทางจังหวัดภูเก็ตและนายธีระยุทธ เหลาคม น้อมเกล้าถวายเพื่อนำมาเลี้ยงดูร่วมกับช้างพังฟ้าแจ่ม ลูกช้างพลายบุญหนาอายุประมาณ 6 ปี ชั่ง น้ำหนักด้วยเครื่องชั่งเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565 ช้างมีน้ำหนัก 1,650 กิโลกรัม ปัจจุบันลูกช้างพลายบุญหนามีสุขภาพดี แข็งแรงสมวัย

ทั้งนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นหน่วยงานในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ อ.อ.ป. จัดตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี 2521 เดิมเป็น “ศูนย์ฝึกลูกช้าง” ก่อนพัฒนาเป็น “ศูนย์อนุรักษ์ ช้างไทย” และยกฐานะขึ้นเป็น “สถาบันคชบาลแห่งชาติ” ในปี 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ บริการรักษาช้างเจ็บป่วยทั่วประเทศโดยไม่คิดค่า ใช้จ่าย มีโรงพยาบาลรักษาช้าง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลช้างจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลช้างจังหวัดกระบี่ มีสถานบริบาลช้างชรา ช้างพิการ 1 แห่ง คือศูนย์บริบาลช้างบ้าน ปางหละ จังหวัดลำปาง

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมโครงการสัตวแพทย์สัญจรและคลินิกช้างเคลื่อนที่ โรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง การส่งเสริมชุมชนปลูกพืชอาหารช้าง และการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน