กพท.แก้ปัญหาตั๋วบินแพง – รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. เปิดเผยถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาตั๋วเครื่องบินแพงแบบครบวงจรว่า จากการวิเคราะห์พบว่าราคาค่าโดยสารโดยเฉพาะช่วงเทศกาลจะปรับตัวสูงขึ้น เพราะมีการซื้อตั๋วในระยะเวลากระชั้นชิด ขณะที่ปัจจุบันปริมาณความต้องการเดินทางเพิ่มสูงขึ้นหลังโควิด-19 คลี่คลาย แต่สายการบินยังไม่สามารถเพิ่มเที่ยวบินให้เพียงพอต่อความต้องการได้

ดังนั้น กพท.เตรียมแก้ปัญหาโดยจะเร่งเพิ่มผู้ให้บริการภาคพื้นให้เพียงพอ ออกมาตรการจูงใจให้สายการบินที่คืนตารางเวลาทันทีที่รู้ว่าจะไม่ปฏิบัติการบินตามที่ได้รับการจัดสรร, เร่งการอนุมัติให้สายการบินจัดหาอากาศยานเพิ่มเติมให้รวดเร็ว รวมถึงศึกษาการใช้นโยบายอุดหนุนแก่สายการบินที่บินไปยังสนามบินที่ไม่ใช่ตลาดหลัก เช่น แหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง สนามบินที่ยังไม่เป็นที่นิยม

อย่างไรก็ตาม กพท.จะขอความร่วมมือจากสายการบินให้จัดจำหน่ายบัตรโดยสารในราคาที่เหมาะสม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการซื้อตั๋วโดยสารในระยะเวลากระชั้นชิดด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน