Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 25 ต.ค. 2563

เงินประกันสังคม

23 ก.ย. 2563 - 12:24 น.

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

สถานะการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม ณ ไตรมาส 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีเงินสะสมกองทุนอยู่ทั้งหมด 2,114,775 ล้านบาท

แบ่งเป็นเงินสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล จำนวน 1,438,993 ล้านบาท มีผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม ตั้งแต่ปี 2534-ปัจจุบัน จำนวน 675,782 ล้านบาท

ที่ผ่านมา มีการนำเงินทั้งหมดไปแบ่งการลงทุน คือ ร้อยละ 80 นำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง คิดเป็นเงิน 1,688,446 ล้านบาท ร้อยละ 20 นำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง คิดเป็นเงิน 426,329 ล้านบาท

ผลตอบแทนจากการลงทุนปี 2563 พบว่าลดลงเหลือ 24,058 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

แม้กองทุนประกันสังคมจะนำเงินไปลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนต่างๆ แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาด้วย ลำดับที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 63,072,615 หุ้น คิดเป็น 22.60 เปอร์เซ็นต์

เมื่อตรวจสอบรายได้จากการลงทุนในปี 2562 อยู่ที่ 649,229,263 บาท ขาดทุนสุทธิจำนวน 157,541,048 บาท เมื่อเทียบจากผลประกอบการเมื่อปี 2561

จากนั้นจึงมีคำถามตามมาอย่างมากมาย หลังผู้บริหารของบริษัทนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการชุมนุมของประชาชน เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ท้องสนามหลวง

พร้อมกับเรียกร้องให้ตรวจสอบว่ามีความโปร่งใส มุ่งประโยชน์ค่าตอบแทนเพื่อกองทุนประกันสังคมอย่างไร

ล่าสุดคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ อัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน สภาผู้แทนราษฎร เตรียมเข้าไปตรวจสอบว่าเรื่องนี้แล้วเป็นการลงทุนที่ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่

จากนั้นก็จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงตามกระบวนการ หากพบความไม่ชอบมาพากล เงื่อนงำ ใดๆ ที่ส่อไปในทางไม่ปกติ หรือเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนรายใดรายหนึ่ง ก็จะต้องยื่นร้องต่อองค์กรการตรวจสอบในช่องทางต่างๆ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤตโควิด-19 บริษัทและสถานประกอบการต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จนนำไปสู่การยุบเลิกกิจการ ทำให้มีการเลิกจ้างงานเป็นจำนวนมาก

สำนักงานประกันสังคมต้องจ่ายค่าชดเชยลูกจ้างผู้ประกันตนตามสิทธิที่จะพึงได้รับ แต่เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการได้ล่าช้าที่สุด

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เงินประกันสังคม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง