FootNote:ผลสะเทือน ประกันสังคม ส่งต่อสู่ กรรมการค่าจ้าง

ไม่ว่ากระทรวงแรงงาน ไม่ว่าสำนักงานประกันสังคม แถลงตรงกันต่อการเลือกตั้ง “บอร์ด” ประกันสังคม

นั่นก็คือ ยอมรับในความล้มเหลว มีผู้มาใช้สิทธิน้อย

นั่นก็คือ จากจำนวนผู้มาลงทะเบียน 8 แสนกว่าคน จากจำนวนผู้ประกันตน 12 ล้านคน มีผู้มาใช้สิทธิเพียง 1.5 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 18.38

ขณะที่สำนักงานประกันสังคมยอมรับว่า สาเหตุที่มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกน้อยเนื่องมาจาก 1 สื่อสารไม่ทั่วถึง 1 ผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนน้อย เพียง 9.4 แสนจากจำนวนทั้งสิ้น 24.6 ล้านคน

กระนั้น ข้อสังเกตจากบางสำนักข่าวอย่างเช่น ประชาไท และเดอะรีพอร์ตเตอร์ มีความเห็นว่าในจังหวัดที่มีสส.พรรคก้าวไกล จะมีผู้มาใช้สิทธิมากอย่างเป็นพิเศษ

นั่นคือ กทม. 32,410 คน สมุทรปราการ 14,763 คน ชลบุรี 7,756 คน นนทบุรี 5,833 คน ระยอง 3,340 คน พื้นที่เหล่านี้ล้วนเป็นฐานคะแนนทางการเมืองของพรรคก้าวไกล

จึงมิได้เป็นเรื่องแปลกที่ “ทีมประกันสังคมก้าวหน้า” ที่นำโดย นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี จะได้รับเลือกเข้ามาทั้งทีม

ไม่ว่าการจัดการเลือกตั้ง “บอร์ดประกันสังคม” จะเกิดขึ้นและดำรงอยู่ท่ามกลางความผิดหวังและไม่พอใจ ของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมอย่างไร

กระนั้น ผลสะเทือนจากการเลือกตั้งครั้งนี้ ก็จะกระจายขยาย กรอบและขอบเขตออกไปอย่างแน่นอน

ดำเนินไปเหมือนกับผลสะเทือนเนื่องแต่การเลือก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2565 อันทำให้ความคิดในเรื่อง “กระจายอำนาจ” แผ่กว้างออกไป

กล่าวสำหรับการเลือกตั้ง “บอร์ดประกันสังคม” อันอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน ผลสะเทือนที่จะตามมาก็คือ ความต้องการในการเลือกตั้ง “คณะกรรมการค่าจ้าง”

ยิ่งสถานการณ์ปรับ “อัตราค่าแรงขั้นต่ำ” มีความสำคัญการเลือกตั้ง “คณะกรรมการค่าจ้าง” ยิ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างสูง

ผลสะเทือนและความต่อเนื่องในทางความคิดและในทางการเมืองเช่นนี้ เนื่องมาจากมองเห็นความสำเร็จของ “การเลือกตั้ง” เห็นว่าเป็นช่องทางและประตูไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ไม่ว่าในเรื่อง “กระจายอำนาจ” ไม่ว่าในเรื่อง “รัฐสวัสดิการ”

ทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่สัมพันธ์กับบทบัญญัติของ “รัฐธรรมนูญ” หากแต่สัมพันธ์กับหลาย “พระราชบัญญัติ” ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติประกันสำคัญ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

มั่นใจได้เลยว่าจะต้องได้รับการสนองรับไม่ว่าจะจากพรรคก้าวไกล ไม่ว่าจะจากพรรคเพื่อไทย โดยอัตโนมัติ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน