FootNote : จุดต่าง ประชาธิปัตย์ ก้าวไกล ในกระแส ตรวจงบประมาณ

มีความแตกต่างอย่างแน่นอน ระหว่างกระบวนท่าในการอภิปรายต่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคก้าวไกล

แม้เป้าหมายจะอยู่ที่ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเล่มเดียวกัน

ที่พรรคเพื่อไทยตีปลาหน้าไซเอาไว้ก่อนการพิจารณางบประมาณ หลายคนอาจเห็นว่าเป็นการเตือนพรรคก้าวไกล แต่เอาเข้าจริงๆ กลับเป็นพรรคประชาธิปัตย์มากกว่า

ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายจากอดีตหัวหน้าพรรคอย่าง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ไม่ว่าจะเป็นดาวดวงใหม่จากพัทลุงอย่าง นายสรรเพชญ์ ขำนุรักษ์

นั่นก็คือ ยังพาดพิงไปถึงคนบนชั้น 14 ของโรงพยาบาลตำรวจ นั่นก็คือยังแวะเวียนไปยังโครงการบางโครงการ ก่อนรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557

ตรงกันข้าม เมื่อติดตามการอภิปรายของพรรคก้าวไกล ไม่ว่าจะมาจาก นายชัยธวัช ตุลาธน ไม่ว่าจะมาจาก น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล กลับแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จของพรรคไทยรักไทย

เป็นความสำเร็จของพรรคไทยรักไทย มิใช่พรรคเพื่อไทย

มองอย่างเปรียบเทียบก็ต้องยอมรับว่ากระบวนท่าของพรรคก้าวไกล ดำเนินไปอย่างสลับซับซ้อน มากยิ่งกว่ากับกระบวนท่าในแบบของพรรคประชาธิปัตย์

เพราะในคำยกย่องต่อความสำเร็จของพรรคไทยรักไทย กลับเป็นการยืมหอกสนองคืนต่อการดำรงอยู่ของพรรคเพื่อไทย

ด้านหนึ่ง ชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยนั้นเอง ได้กลายเป็นเหตุผลอันนำไปสู่รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 และต่อเนื่องมายังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

ขณะที่รัฐบาลในขณะนี้คือรัฐบาล “รวมการเฉพาะกิจ”

ด้านหนึ่ง ก็ชี้ให้เห็นว่าที่ประกาศว่า “คิดใหญ่ ทำเป็น” เป็นเรื่องของอดีต มิได้เป็นเรื่องของปัจจุบัน โดยแจกแจกให้เห็นผ่านกระบวนการจัดทำงบประมาณ

เด่นชัดยิ่งว่า ภายใน “ฝ่ายค้าน” ก็มีความเห็น “ต่าง” ดำรงอยู่

เมื่อนำเอาพรรคประชาธิปัตย์มาวางเรียงเคียงกับพรรคก้าวไกล ก็จะเห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัด ไม่ว่าในเรื่องของเวลาในการจัดตั้งพรรค ไม่ว่าในเรื่องของประสบการณ์ ความจัดเจน

แม้ภายในพรรคก้าวไกลจะมีบางคนของพรรคประชาธิปัตย์

กระนั้น คนในแบบของ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ คนในแบบของ นายฟูอาดี้ พิศสุวรรณ ก็แตกต่างไปจากเอกลักษณ์ความเป็นพรรคประชาธิปัตย์ ที่ดำรงอยู่อย่างยาวนาน

ภายในความต่างระหว่างพรรคประชาธิปัตย์ พรรคก้าวไกล จึงมีความซับซ้อนไม่เป็นอย่างที่คิดคาด

เป็นความซับซ้อนภายใต้ “สภาพการณ์” ที่เปลี่ยนแปลง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน