FootNote:แนวทาง พันธมิตร แนวร่วม แช่แข็ง จำกัดพื้นที่ ก้าวไกล

ข้อเสนอต่อแนวทางการเลือกตั้ง “เชิงยุทธวิธี” ในการเอาชนะพรรคก้าวไกล ไม่ว่าจะมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติ ไม่ว่าจะมาจากพรรคพลังประชารัฐ ดำรงอยู่บนฐานะความคิดอะไร

ตอบได้เลยว่าอยู่บนฐานะความคิดที่ไม่เชื่อมั่นต่อศักยภาพในทางการเมืองของตนเอง โดยมีการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นมูลฐาน

นั่นก็คือ บนฐานข้อมูลที่พ่ายแพ้ให้แก่พรรคก้าวไกล แม้พรรครวมไทยสร้างชาติจะอาศัยบารมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้พรรคพลังประชารัฐ จะอาศัยบารมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ที่เห็นได้ชัดเจนไม่เพียงแต่แพ้ในพื้นที่เขตเท่านั้น หากแม้กระทั่งในพื้นที่ระบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้มาเพียง 4 ล้านกว่า พรรคพลังประชารัฐได้เพียงเรือนแสน

ขณะที่พรรคก้าวไกลได้คะแนนมากถึงกว่า 14 ล้านคะแนน โดยที่มีพื้นที่กว่า 40 จังหวัดที่แม้จะแพ้ในระบบเขต แต่คะแนนระบบบัญชีรายชื่อกลับอยู่อันดับ 1

ที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งก็คือ ในพื้นที่อันเชื่อว่าเป็นเขตยึดครองของพรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคพลังประชารัฐ หรือแม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนา

ทั้งหมดนี้คือมูลฐานแห่งแนวคิด เลือกตั้งในเชิง “ยุทธวิธี”

จึงไม่แปลกที่ทั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ ทั้งพรรคพลังประชารัฐ จะเสนอให้มีการจัดตั้งพันธมิตรในแนวร่วมขึ้นจากระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน

นั่นก็คือ อาศัย “เงื่อนไข” ของการร่วมรัฐบาลและตัดพรรคก้าวไกลออกไปจาก “สมการ” ให้เป็นประโยชน์ต่อ “การเลือกตั้ง”

ความหมายก็คือ แต่ละพรรคการเมืองอาศัยการช่วยเหลือกันและกัน นั่นก็คือหากเป็นฐานของพรรคพลังประชารัฐ ก็เทคะแนนให้กับผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐ

หากทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันเช่นนี้ ทุกอย่างดำเนินไปในเชิงยุทธวิธีร่วมกัน นั่นก็คือสามัคคีกันถ่ายโอนคะแนนระหว่างกัน เพื่อให้ทุกอย่างมีลักษณะรวมศูนย์เหนือกว่าพรรคก้าวไกล

นี่เท่ากับเป็นการอาศัยข้อดีจากความเห็นร่วมกันในระหว่างจัดตั้งรัฐบาลจากสถานการณ์เมื่อเดือนสิงหาคม 2566

กีดกันพรรคก้าวไกลออกจากวงจรกลายเป็น “ฝ่ายค้าน”

ข้อเสนอในเชิงยุทธวิธีอันมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติประสานกับพรรคพลังประชารัฐ เช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในยุทธวิธีอันได้มาจากการจัดตั้งรัฐบาล

เพียงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยจะเห็นด้วยกับ “ยุทธวิธี” นี้หรือไม่

หากพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยกับแนวทางของพรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคพลังประชารัฐ ก็จะก่อให้เกิด “แนวร่วม” ขนาดใหญ่

โดยยังยึดโยงอยู่กับพรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา

เป็นแนวร่วมในการรักษา “อำนาจ” ให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงภายใต้การจำกัดพื้นที่ของพรรคก้าวไกล

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน