FootNote : คำถามแรงงาน ต่อรัฐบาล แต่งตั้ง บอร์ดประกันสังคม

ข่าวที่มีการเคลื่อนไหวในกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขและเพิ่มเติมพรบ.ประกันสังคม ปรากฏขึ้นในลักษณะข่าวลือ แต่ก็แพร่ระบาดออกไปอย่างรวดเร็ว

เป็นข่าวลือที่สำแดงผ่านพื้นที่เพจของ “ประกันสังคมก้าวหน้า” อันมีบทบาทเป็นอย่างสูงนับแต่ปลายปี 2566

เป็นบทบาทในห้วงแห่งการเลือกตั้ง “บอร์ดประกันสังคม”

น่าสังเกตว่าเป็นข่าวขึ้นมาภายหลังจากตัวแทนบอร์ดประกันสังคมก้าวหน้าพร้อมกับคณะที่ปรึกษาเดินทางเข้าหารือหลังการรับรองบอร์ดประกันสังคมอย่างเป็นทางการ

มิได้เป็นเรื่องแปลกที่ข่าวนี้เมื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางเพจประกันสังคมก้าวหน้า ก็ได้รับการสนองรับอย่างมากด้วยกัมมันตะจากภายในพรรคก้าวหน้า

ไม่เพียงแต่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคก้าวหน้าจะออกมาแสดงความเห็น หากแต่ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.ที่แอ็คทีพเป็นอย่างสูงก็แสดงความรู้สึก

เป็นความรู้สึกในเชิง “หวาดระแวง” เป็นความรู้สึกที่ยืนยันความไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวนี้ของกระทรวงแรงงาน

ขณะนี้ยังไม่มี “แถลง” ใดๆจากสำนักงานประกันสังคม

หากพิจารณาจากโครงสร้างและสัดส่วนอันเป็นองค์ประกอบแห่ง คณะกรรมการบริหารประกันสังคมที่มีอยู่จำนวน 21 คน นั่นก็คือ

รัฐบาล 7 นายจ้าง 7 ลูกจ้าง 7

การมาของตัวแทนลูกจ้าง 7 คนแทบจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงระดับฐานรากของ “บอร์ด” ได้เลย

เพราะว่าจำนวนตัวแทนจากรัฐบาล 7 คนก็เป็นจำนวนที่ได้มาจากตำแหน่งและหน้าที่ในทางราชการอยู่แล้ว และโอกาสที่ ฝ่ายนายจ้างจะจับมือกับฝ่ายลูกจ้างก็มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก

ขณะเดียวกัน ภายในตัวแทนลูกจ้างที่ได้รับเลือกมาทั้งหมด 7 คน ก็มีเพียงที่อยู่ในสังกัดคณะประกันสังคมก้าวหน้าเพียง 6 คนอีก 1 ที่ได้มาก็มาจากเครือข่ายอื่น

มองอย่างมีเหตุผลตามความเป็นจริงจึงแทบไม่มีอะไรทำให้ เกิดความหวาดระแวงกระทั่งจำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างกะทันหัน

นี่ย่อมเป็น “คำถาม” ที่กระทรวงแรงงานจำเป็นต้อง “ตอบ”

ต้องยอมรับว่าการปรับเปลี่ยนบอร์ดประกันสังคมใหม่จากเดิมที่เคยเป็นการแต่งตั้งมาเป็น “เลือกตั้ง” ถือเป็นพัฒนาการ

บนฐานแห่งการยืนหยัด เรียกร้องของ “ผู้ประกันตน”

ขณะเดียวกัน การปรับเปลี่ยนจาก “แต่งตั้ง” มาเป็น”เลือกตั้ง” ยังเป็นรูปธรรมแห่งการเคารพต่อฐานที่มาแห่งเงินอันได้มาจากผู้ประกันตนด้วยสำนึกแห่งอำนาจของประชาชน

นี่ย่อมเป็นทิศทางแห่งจิตวิญญาณ “ประชาธิปไตย” นี่ย่อมเป็นทิศทางแห่งพัฒนาการในทางสังคม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน