กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดแถลงถึงแผนงานและการจัดตั้งกองอำนวยการจับลิงที่จ.ลพบุรี ที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนอยู่ในขณะนี้

โดยกรมอุทยานฯ ระบุว่าเริ่มจับลิงมาตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.2567 จนถึงปัจจุบันได้แล้ว 37 ตัว เน้นลิงที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือลิงที่เป็นหัวโจก

สำหรับวิธีการจับนั้นใช้วิธียิงยาสลบ หรือวางกรงขนาดเล็กดักจับลิงเป็นรายตัว เมื่อได้มาแล้วจะนำไปไว้ที่ศูนย์พักลิงโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยจะดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จับทำหมัน เพื่อเตรียมนำไปอยู่ในสถานที่เหมาะสมต่อไป

กรมอุทยานฯ กำหนดจับเฟสแรกให้ได้ 700-800 ตัว และเฟสที่สองอีก 1,500 ตัว

ปัญหาลิงล้นเมืองสร้างความเดือดร้อน กระทบต่อการดำรงชีพปกติของประชาชนนั้น โดยเฉพาะที่เขตเทศบาลเมืองลพบุรี มีลิงอาศัยอยู่ใจกลางเมือง จนกลายเป็นภาพคุ้นชิน และสัญลักษณ์ของพื้นที่แห่งนี้

แต่ปัจจุบันลิงมีจำนวนประชากรมากขึ้นจนอยู่อาศัยอย่างแออัด ส่งผลอาหารไม่เพียงพอ ทำให้ลิงจำนวนไม่น้อยแยกออกมารวมฝูงใหม่ใกล้พื้นที่แหล่งอาหาร เช่น ตลาด หรือตามชุมชน

นอกจากขโมยอาหาร ข้าวของต่างๆ แล้ว ยังบานปลายไปสู่การกระทบกระทั่งกับคน รุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บ ทั้งยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวด้วย

จึงนำมาสู่การทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างจังหวัดกับกรมอุทยานฯ เพื่อหาทางแก้ปัญหา แม้ลิงจะอาศัยอยู่ในเมือง แต่ตามกฎหมายยังถือเป็นสัตว์ป่า และเป็นสัตว์คุ้มครอง

กรมอุทยานฯ ระบุว่าปัญหาลิงล้นเมืองสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนมีจำนวน 292 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 52 จังหวัด ประชากรลิงทั้งสิ้น 68,960 ตัว

จังหวัดที่สถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง คือ ลพบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชลบุรี โดยเฉพาะ จ.ลพบุรี มีลิงอยู่ใน 6 อำเภอ จำนวน 8,584 ตัว

การแก้ปัญหาลิงล้นเมืองแต่ละพื้นที่ นอกจากกรมอุทยานฯ แล้ว ยังต้องได้รับความร่วมมือจากทางจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนด้วย ถึงจะบรรเทาปัญหาและความเดือดร้อนได้

อีกประการคือการหาสถานที่เหมาะสมสำหรับลิงในเมือง จะต้องไม่ก่อภาระ หรือผลกระทบต่อพื้นที่นั้นๆ เช่น ป่าอนุรักษ์ หรืออุทยานแห่งชาติ เพราะมีความอ่อนไหวเรื่องระบบนิเวศทางธรรมชาติ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน