ยุ่งแล้ว! จ่อยื่นร้องปลด ประธาน กตต. อ้างป่วย ทำประกาศเขตเลือกตั้งล่าช้า

ศรีสุวรรณ จ่อ ยื่นร้องปลดประธานกกต. ชี้ ขาดคุณสมบัติ เหตุ อ้างป่วยจนประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งล่าช้า

จากกรณีที่ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ยืนยันว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งของ กกต.ไม่มีอะไรเคลื่อนไปจากที่กฎหมายกำหนด โดยในคำสั่งที่ 13/2561 ระบุให้กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลใช้บังคับในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ เช่นเดียวกับคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2561 ที่ออกมาล่าสุด แต่ยอมรับว่าการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งอาจคลาดเคลื่อนไปจากปฏิทินของ กกต.ที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้ง

สาเหตุมาจากเรื่องสุขภาพของตนที่ต้องไปผ่าตัดตา เพราะกกต.พิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งรอบแรกเสร็จตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. และอยู่ระหว่างทบทวนความถูกต้องก่อนนำไปประกาศ

ล่าสุดวันนี้ (22 พ.ย.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ระบุว่าการที่นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. ให้ข่าวยอมรับต่อสาธารณชนว่าการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งอาจคลาดเคลื่อนไปจากปฏิทินของ กกต.ที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้ง เนื่องจากเกิดปัญหาสุขภาพของตนเองที่ต้องไปผ่าตัดตา

จึงทำให้เวลาการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาไม่เกินวันที่ 10 พ.ย.เคลื่อนออกไป (ความผิดสำเร็จแล้ว) เป็นเหตุให้มีการเปิดช่องให้แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. ได้ด้วยการออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 16/2561 รวมทั้งก่อให้เกิดกระแสข่าวเรื่องใบสั่งจากผู้มีอำนาจให้เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง เพราะยังมีพรรคการเมืองบางพรรคยังย้ายตัวกันยังไม่เสร็จนั้น

กรณีดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ผูกมัดประธานกกต. โดยชัดแจ้งว่า “มีสุขภาพที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งขัดต่อคุณสมบัติของการเป็น กกต. เพราะไม่เป็นไปตามมาตรา 216 (2) ประกอบมาตรา 201 (5) ของรัฐธรรมนูญ 2560 และมาตรา 9 (5) ของพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ซึ่งจะต้อง “พ้นจากตำแหน่ง” ตามมาตรา 16 (3) ตามกฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560

ดังนั้น เมื่อมีปัญหาว่าประธาน กกต. จะพ้นจากตําแหน่งตามกฎหมายข้างต้นหรือไม่ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 บัญญัติให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา กกต.เป็นผู้วินิจฉัย ซึ่งประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลปกครอง และบุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง โดยมีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงจะใช้สิทธิตามมาตรา 17 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อเลขาธิการวุฒิสภา (ปฏิบัติหน้าที่เลขาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยสมาคมฯ จะเดินทางไปยื่นหนังสือในวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.2561 เวลา 10.30 น. ที่อาคาร 2 ตึกรัฐสภา ถ.อู่ทองใน เขตดุสิต กทม.


อ่านข่าว ปัญหาการแบ่งเขตเลือกตั้งล่าช้า

บทความก่อนหน้านี้หนุ่มสาวนำรูปคู่ใส่กรอบ ตั้งโชว์ใน “อิเกีย” สุดเนียนกว่า 100 รูป แยกแทบไม่ออก
บทความถัดไปยาบ้า เกือบล้านเม็ด ซุกลำใย ทิ้งเกลื่อน ริม ถ.สายเอเชีย คาด คนร้ายรีบส่งของ-หนีด่าน