เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มรถตู้โดยสารปรับอากาศสาธารณะร่วมบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน เพื่อให้พิจารณาคำสั่งการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศสาธารณะร่วมบริการขสมก. ขอให้ผ่อนผันการเดินรถให้สิ้นสุดตามระยะเวลาคู่สัญญากับขสมก.

เนื่องจากผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามที่มีการจัดระเบียบได้ เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรับลด เพิ่มเปลี่ยน จึงทำให้เกิดผลกระทบ รวมถึงขอให้ยกเลิกการปรับลดที่นั่งจาก 15 ที่นั่งเหลือ 13 ที่นั่งตามเดิม และขอให้ผ่อนผันการติดตั้งจีพีเอสในรถ เนื่องจากการจราจรติดขัดไม่สามารถใช้ความเร็วได้ จึงไม่มีความจำเป็นในการติดตั้งจีพีเอส นอกจากนี้การคาดเข็มขัดนิรภัย ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสาร เพราะมีการติดประกาศไว้ในรถเรียบร้อยแล้วและไม่สามารถสั่งผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยได้ อย่างไรก็ตามขอให้จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร เป็นไปตามเดิมจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาคู่สัญญา

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน