เปิดประวัติ‘สินิตย์ เลิศไกร’ รัฐมนตรีป้ายแดง ก.พาณิชย์ ซึ่งถือเป็นสิ้นสุดการรอคอย สำหรับการโยกย้ายสลับตำแหน่งของ 2 พรรคการเมือง ระหว่างพรรคภูมิใจไทย และ พรรคประชาธิปัตย์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

วันที่ 24 มี.ค. จากกรณี ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสินิตย์ เลิศไกร เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นสิ้นสุดการรอคอย สำหรับการโยกย้ายสลับตำแหน่งของ 2 พรรคการเมือง ระหว่างพรรคภูมิใจไทย และ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้รัฐมนตรีป้ายแดง จากพรรคประชาธิปัตย์ คือ นายสินิตย์ เลิศไกร ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ 5 สมัย

สำหรับประวัติ นายสินิตย์ เลิศไกร ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี แทนรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งไป ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ร่วมกับ ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2564 โดย นายสินิตย์ เลิศไกร เกิดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2507 อายุ 57 ปี ที่ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาจากโรงเรียนพระแสงวิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ชั้นประโยคมัธยมศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรนครศรีธรรมราช (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.) ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร จากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายสินิตย์ ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำสวนยางพาราและฟาร์มกุ้ง และเคยเประกอบอาชีพครู หลังจากนั้นกระโดดเข้าสู่แวดวงการเมือง เป็นนักการเมืองท้องถิ่นในจ.สุราษฎร์ธานี เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) เขตอำเภอพระแสง ในปี 2538 ต่อมาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุราษฎร์ธานี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ.2544 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยแรก

รัฐมนตรีป้ายแดง

ต่อมาได้รับเลือกตั้งต่อเนื่องมาอีกหลายสมัยในปี 2548, 2550, 2554 และรวมถึงศึกเลือกตั้งใหญ่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา นายสินิตย์ เลิศไกร ชนะเลือกตั้งเขต 5 สุราษฎร์ธานี เป็นส.ส. สมัยที่ 5 ด้วยคะแนน 44,084 คะแนน มีคะแนนทิ้งห่างอันดับ 2 ที่ได้เพียง 11,210 คะแนน เท่านั้น และในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดเดียวของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ที่ได้ ส.ส.มาครบทีมทั้ง 6 ที่นั่ง สำหรับประสบการณ์ทำงาน เคยนั่งกรรมการธิการหลายคณะ เช่น ประธานกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และกองทุน ในปี2557

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน