กมธ.วิสามัญจัดการบริการสาธารณะ จี้รัฐดึงงบกลางอุดหนุนอปท.ซื้อวัคซีน ลดเหลื่อมล้ำ

10 มิ.ย. 2564 - 18:40 น.

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2564 ที่รัฐสภา นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดการบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร แถลงความเห็นที่ประชุมต่อปัญหาการจัดซื้อวัคซีน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภายหลังได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมควบคุมโรค ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ผู้อำนวยการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นพ.กิตติศักดิ์ กล่าวว่า กมธ.สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนได้เอง แต่ต้องเป็นวัคซีนทางเลือกเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับการจัดการบริหารวัคซีนของรัฐบาล ส่วนกรณีงบประมาณไม่ควรใช้งบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ให้เป็นภาระงบประมาณส่วนกลาง เพื่อไม่ให้กระทบการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากต้องมีภารกิจดูแลประชาชนหลายภารกิจ นอกจากนี้ ศบค.ควรรีบมีนโยบายที่ชัดเจนในการกำหนดบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดการวัคซีนช่วยเหลือประชาชน ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและเสียหายต่อภาพลักษณ์

รัฐบาลต้องคำนึงถึงสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญโดยจัดบริการฉีดวัคซีนฟรี เนื่องจากมีการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะใช้งบประมาณของตัวเองสามารถจัดซื้อวัคซีนได้โดยต้องดำเนินการจองก่อน รับวัคซีนทีหลัง ตนขอให้รัฐบาลและศบค.ได้พิจารณายกเว้นระเบียบดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

ทุกวันนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งแสดงความจำนงและความเป็นห่วงประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีน แต่วัคซีนไม่เพียงพอ ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อยากจะเสนอตัวมีส่วนร่วมในการจัดซื้อวัคซีน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายองค์กรมีงบประมาณที่พร้อมสนับสนุน แต่กมธ.ยังยืนยันว่าอยากให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในส่วนของวัคซีนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินงบประมาณท้องถิ่นต่างกัน และไม่ให้เกิดผลกระทบกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลภารกิจด้านอื่นให้กับประชาชน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กมธ.วิสามัญจัดการบริการสาธารณะ จี้รัฐดึงงบกลางอุดหนุนอปท.ซื้อวัคซีน ลดเหลื่อมล้ำ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง