รองโฆษกรัฐบาล เผย สปสช. เร่งพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนสัญชาติไทย กว่า 1,000 ราย มีอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เปิดให้ยื่นคำร้อง 3 จุด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ออกประกาศ เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า เป็นการปลดล็อกให้ผู้ประกันตนสัญชาติไทย ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 พ.ศ. 2564 ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงิน กรณีบริการโรคโควิด-19 ได้แล้ว โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่ 5 เม.ย. 2564

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ขณะนี้ สปส. ทยอยส่งเอกสารคำร้องผู้ประกันตนกว่า 1,000 ราย ที่ยื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือกับสปสช. แล้ว เพื่อเสนอให้อนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระดับเขตพื้นที่ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ เร่งพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกันตนที่คงค้างและรอรับการช่วยเหลือความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็วที่สุด เช่นเดียวกับคนไทยทุกคนที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่างอย่างเท่าเทียมตามนโยบายของนายกฯ ทั้งนี้ สปสช. ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ 12 ชุด เร่งพิจารณาในเขตพื้นที่ กทม.แล้ว

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท ระดับ 2 เกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท และระดับ 3 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท

ทั้งนี้ ผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ใน 3 จุด คือ ที่หน่วยบริการที่ไปรับการฉีด ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และที่ สปสช.เขตพื้นที่ ซึ่งหลังจากคณะอนุกรรมการในระดับเขต ได้รับคำร้อง แล้วจะเร่งพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาตามหลักฐานทางการแพทย์และระดับความหนักเบาของอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม หากผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อเลขาธิการสปสช. ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบผลวินิจฉัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือดาวน์โหลดแแบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิดได้ที่ https://www.nhso.go.th/storage/files/841/001/nhso_VaccinCovid19.pdf

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน