รมว.แรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 9 ชิ้นให้ผู้ใช้แรงงาน แบ่งเบาภาระในช่วงได้รับผลกระทบจากโควิด สร้างขวัญ-กำลังใจให้พี่น้องผู้ใช้แรงงาน

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน ทุกกลุ่ม และสั่งการให้แต่ละหน่วยงานมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และแบ่งเบาภาระในช่วงที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกันตน ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และประชาชนทั่วไป ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ในปีนี้มอบของขวัญปีใหม่ ภายใต้เคมเปญ “แรงงานอุ่นใจ ของขวัญปีใหม่ 2565 กระทรวงแรงงาน” จำนวน 9 ชิ้น เพื่อมอบความสุขแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ดังนี้ ชิ้นที่ 1 ฟรี ดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ธ.ค.64-31 ส.ค.65 กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านกว่า 6,000 คน ลดภาระในการจ่ายดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 12 เดือน

ชิ้นที่ 2 ฟรี DSD Service บริการตรวจเช็ครถก่อนเดินทาง 12 รายการ (15-30 ธ.ค.64) Line Office กพร.พร้อมองค์กรเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนร่วมเดินทางไปกับคุณ บริการข้อมูลที่ตั้งจุดให้บริการผู้เดินทาง 77 จังหวัด ตลอด 24 ชั่วโมง (27 ธ.ค.64 – 7 ม.ค.65)

ชิ้นที่ 3 ฟรี DSD Online Training อบรม ฟรี ทุกที่ทุกเวลา (15 ม.ค.64 – 31 ม.ค.65) http://onlinetraining.dsd.go.th อาทิ การทำการ์ดอวยพรออนไลน์ ขับขี่ปลอดภัย การซ่อมบำรุงเบื้องต้นก่อนเดินทาง 10 เมนูอาหารไทยยอดนิยม เป็นต้น

ชิ้นที่ 4 เพิ่ม อัตราเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีโควิด-19 สูงสุด 100 เท่า (1 มี.ค.63-28 ก.พ.65)

ชิ้นที่ 5 ฟรี ตรวจวัดระดับแสง เสียง และความร้อน ที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน เสริมศักยภาพ “สุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ” (24 ธ.ค.64 -14 ม.ค.65)

ชิ้นที่ 6 สิทธิพิเศษ สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและในรัฐวิสาหกิจ จำนวน 594 แห่ง 560,476 คน ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 2.25 ต่อปี วงเงิน 50 ล้านบาท

ชิ้นที่ 7 ลด อัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ร้อยละ 60 นาน 6 เดือน มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 10.57 ล้านคน วงเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจำนวน 1,408.56 ล้านบาท

ชิ้นที่ 8 ลดขั้นตอนอนุมัติสิทธิ์ฟอกเลือด โดยผู้ประกันตนไตวายเรื้อรังรายใหม่ ไม่ต้องสำรองจ่าย ผู้ประกันตนไตวายเรื้อรังรายใหม่ยื่นสิทธิ์ที่สถานพยาบาลที่รักษาได้ทันทีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเฉลี่ยการใช้บริการเดือนละ 240 คน อัตราค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1500 บาทต่อครั้ง 12 ครั้งต่อเดือนต่อคน รวมผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเดือนละ 4.32 ล้านบาท สูงสุด 3 เดือน 12.96 ล้านบาท

ชิ้นที่ 9 สิทธิพิเศษมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพทุกมาตรา (มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40)

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ถือเป็นความตั้งใจอย่างยิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน ทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้แรงงานทุกคนเข้าถึงบริการจากรัฐ สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งกระตุ้นการจ้างงานตามความต้องการในระบบเศรษฐกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบริหารจัดการต่างด้าวอย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ นำไปสู่การต่อยอดการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้

ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงานให้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตต่อไป

“ในปี 2565 กระทรวงแรงงานยังคงมุ่งมั่นทุ่มเท ที่จะดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ทุกคน ทุกกลุ่ม ดุจคนในครอบครัว เพื่อให้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ ได้รับสวัสดิการความคุ้มครอง และมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต” นายสุชาติ กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน