เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 องค์การค้าฯ (สกสค.) ได้ประกาศเลิกจ้างพนักงาน เจ้าหน้าที่ 961 คน เนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ และภาวะขาดทุนนานกว่า 15 ปี ทำให้ลูกจ้างผู้ประกันตน ประสบปัญหาว่างงาน เลขาธิการ สปส. ห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตน สั่ง ผอ.ประกันสังคม กทม.พื้นที่ 9 ตรวจสอบข้อเท็จจริง เร่งช่วยเหลือ พร้อมแนะนำสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานแล้ว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตนได้มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตน และได้สั่งการให้นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 เร่ง

ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยเร่งด่วน พร้อมเข้าตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ทราบว่า องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) ตั้งอยู่ที่ 2249 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ มีหน้าที่บริการส่งเสริมอำนวยความสะดวก ในการจัดระบบการศึกษาของชาติในด้านการพิมพ์ หนังสือเรียน เอกสารทางการศึกษา ผลิตอุปกรณ์การศึกษา บริการธุรกิจทางการศึกษา มีลูกจ้างทั้งหมด 1,038 คน โดยก่อนหน้านี้ องค์การค้าของ สกสค. ได้ให้พนักงานหยุดงานตั้งแต่ช่วงสถานการณ์ โควิด – 19 ที่ผ่านมา ล่าสุดได้ออกคำสั่งเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค.จำนวน 961 คน เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานกว่า 15 ปี และเพื่อปรับปรุงอัตรากำลัง และผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การค้า สกสค. ให้สอดคล้องกับภารกิจ จึงจำเป็นต้องมีคำสั่งเลิกจ้างพนักงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าว โดยให้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดนั้น เมื่อวันนี้ (1 ก.ค.63) สหภาพขององค์การค้าฯ ได้ไปร้องกรณีถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับค่าจ้าง กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 4

ในการนี้ นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ได้เข้าร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 4 แนะนำสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากการ ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจให้กับลูกจ้าง ซึ่งจะได้รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน รวมถึงการสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 และการขอรับบำนาญชราภาพ สำหรับผู้ที่ถูกเลิกจ้างที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อทำความเข้าใจแก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึ่งมีพึ่งได้แล้ว

ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 www.sso.go.th


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน