การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบัน เป็นเรื่องที่ผู้ประกันตนหลายคนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและเพื่อเป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นให้แก่ผู้ประกันตน ทางสำนักงานประกันสังคม ได้เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Line เพื่อให้ผู้ประกันตนได้ติดต่อและติดตามข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 39 ถือเป็นกลุ่มผู้ประกันตนที่ทางสำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องทั้ง 6 กรณี ดังนั้นการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกันตน มาตรา 39 ไม่ควรมองข้าม

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า การส่งเงินสมทบให้ครบจำนวนที่ต้องชำระในทุก ๆ เดือน เป็นหน้าที่ที่ผู้ประกันตนจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อย โดยปกติจะต้องนำส่งเดือนละ 432 บาท และต้องส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากเกินกำหนดชำระผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน แต่ทั้งนี้หากผู้ประกันตนมาตรา 39 ขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกันหรือส่งไม่ครบ 9 เดือน ภายในระยะเวลา 12 เดือน จะส่งผลให้สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ดังนั้นสำนักงานประกันสังคมจึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลงทะเบียนรับสิทธิแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line@ssothai เพื่อป้องกันการหลงลืมส่งเงินสมทบและจะได้ทราบถึงการค้างชำระเงินสมทบของผู้ประกันตน ซึ่งนอกจากจะได้รับการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วทันใจแล้ว ผู้ประกันตนมาตรา 39 ยังสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของตนเองได้ผ่านช่องทาง Line@ssothai ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารที่สะดวกสบายและใช้งานง่ายสำหรับการติดต่อและติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมได้คล่องตัวมากขึ้น

สำหรับขั้นตอนการติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน Line กับสำนักงานประกันสังคมนั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ผู้ประกันตน มาตรา 39 เพิ่มเพื่อนหรือ Add Line@ssothai ซึ่งเป็นบัญชีผู้ใช้งานอย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันสังคม จากนั้นให้ผู้ประกันตนกรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อรับการแจ้งเตือนกรณีค้างชำระเงินสมทบ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทางสำนักงานประกันสังคมก็พร้อมแจ้งเตือนถึงผู้ประกันตนโดยตรง ทั้งนี้ การแจ้งเตือนค้างชำระเงินสมทบนั้น จะสามารถแจ้งเตือนได้เฉพาะกรณีค้างชำระเงินสมทบ 1 เดือนและ 2 เดือนติดต่อกันเท่านั้น

นอกจากการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line@ssothai แล้ว ปัจจุบันทางสำนักงานประกันสังคม ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 39 ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมได้อย่างสบายใจมากขึ้น โดยหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 7 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ส่วนเคาน์เตอร์บริการชำระเงินสด มีดังนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เคาน์เตอร์โลตัส เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7- ELEVEN) ทุกสาขา หรือส่งเป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ พร้อมแบบส่งเงินสมทบ สปส. 1-11 และเคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม

หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง และทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

#Website: www.sso.go.th #Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน #Instagram: sso_1506 #Twitter: @sso_1506 #YouTube: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน #Hotline: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง) #LINE: @SSOTHAI #TikTok: @SSONEWS1506

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน