ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปั้นนักธุรกิจเพื่อสังคมหน้าใหม่ ในโครงการ ‘SET Social Impact Gym 2020’ 

29 ต.ค. 2563 - 08:00 น.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดพิธีมอบครุยเกียรติยศในโครงการ SET Social Impact Gym 2020 : Speech Day ซึ่งเป็นเวทีที่ผู้ประกอบกาณเพื่อสังคม Social Enterprise (SE) ที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ 13 ราย นำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยโครงการ SET Social Impact Gym ได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 2017 และมีความก้าวหน้าของผลลัพธ์ด้านการช่วยเหลือเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงการที่ผสานความร่วมมือกับสมาคมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) โดยมีจิตอาสา หรือ ‘Prolunteer’ (Professional + Volunteer) ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ maiA และในตลาดหลักทรัพย์ มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการทางสังคมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งการสร้างแบรนด์ การผลิต และการออกแบบ มาร่วมให้คำปรึกษาในโปรแกรมเตรียมการ SE102 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับ SE ก่อนเข้าสู่โปรแกรม Social Impact Gym

โครงการ SET Social Impact Gym เป็นการเรียนรู้และเวิร์กชอปเข้มเข้นเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อสังคมแบบตัวต่อตัว 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) Business Warm Up 2) Burn Fat 3) Body Fit & Firm 4) Build Muscle 5) Show Body : Speech Day โดย SE ที่ผ่านการเข้าร่วมจะต้องผ่านหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ SE102 นี้ เพื่อให้เข้าใจทั้งเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ขณะเดียวกันความพิเศษของโครงการฯ ในปีนี้เน้นไปที่ Business Model ของ SE เป็นหลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดความแข็งแกร่ง และสามารถนำไปสร้างความเข็มแข็งให้แก่สังคมในช่วงโควิด-19 ได้


ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ SET Social Impact Gym 2020 ได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 2017 อย่างเป็นทางการเป็นปีแรกกับความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ จึงดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโครงการฯ ได้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคมแล้วรวม 59 ราย ซึ่งแต่ละรายมีแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ชัดเจน และพร้อมที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอีกหลายมิติ ทั้งด้านการศึกษา ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ด้านพัฒนาชุมชน ด้านผู้เปราะบาง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ โดย SE ที่ร่วมโครงการฯ ในปีนี้มี 13 ราย หวังว่าผู้ประกอบการทุกรายจะนำองค์ความรู้และเทคนิคการทำธุรกิจที่ได้รับจากโค้ชอาสาทั้ง 34 ท่าน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต เป็น ‘ฟันเฟือง’ อีกหนึ่งชิ้นสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “เนื่องจากปีนี้เกิดวิกฤตและมีอุปสรรคมากมาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงปรับหลักสูตรของการเทรนนิ่งให้เข้มข้นขึ้น SE ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับการติวเข้มจนมี Business Model ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน เพื่อสามารถนำไปสร้างความเข็มแข็งให้แก่สังคมในช่วงโควิด-19 ได้ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ SET Social Impact Gym เพื่อแก้ปัญหาของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่มีความตั้งใจจะช่วยแก้ปัญหาสังคม แต่ยังไม่เชี่ยวชาญในด้านการประกอบธุรกิจเพื่อให้มีผลกำไรและสามารถเลี้ยงตนเองได้ ซึ่งภาคธุรกิจเองสามารถเข้ามาร่วมในส่วนนี้”

ปัจจุบันโครงการ SET Social Impact Gym ได้พัฒนาศักยภาพของ SE แล้ว 59 ราย ทั้งนี้ กว่าครึ่งของ SE ที่ร่วมในโครงการฯ สามารถที่จะพัฒนาธุรกิจได้ในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย ด้านการขยายตลาดกลุ่มเป้าหมาย และขยายธุรกิจส่วนอื่นๆ ทั้งนี้ SE ที่สนใจพัฒนาศักยภาพ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.setsocialimpact.com

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปั้นนักธุรกิจเพื่อสังคมหน้าใหม่ ในโครงการ ‘SET Social Impact Gym 2020’ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง