Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 24 ก.พ. 2563

เผยสถิติ วัยรุ่นไทย อายุต่ำกว่า 15 ทุก 2 ชั่วโมง คลอดลูก 1 คน พะเยายอดพุ่ง

4 ต.ค. 2562 - 14:37 น.

เผยสถิติ วัยรุ่นไทย ทุก 2 ชั่วโมง เด็กต่ำกว่า 15 คลอดลูก 1 คน พะเยายอดพุ่ง

วัยรุ่นไทย - เมื่อวันที่ 4 ต.ค. นายภคนันท์ เครือแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ประจำปี 2563 จังหวัดพะเยา กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พะเยา ได้มีรายงาน Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

พบว่าสถานการณ์ของแม่วัยรุ่นไทย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันทุก 4 นาที มีวัยรุ่นคลอดลูก 1 คน ยิ่งไปกว่านั้น ทุก 2 ชั่วโมง มีเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดลูก 1 คน ซึ่งหมายความว่าปัจจุบันทารกทุก 1 ใน 6 เกิดจากแม่ที่ยังเป็นเด็กหรือวัยรุ่น

องค์กรยูนิเซฟแห่งประเทศไทย รายงานการคลอดบุตรวัยรุ่นทั่วโลกที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี มีค่าเฉลี่ยที่ 65 คน ต่อหญิงในวัยเดียวกัน 1,000 คน หรือร้อยละ 6.5 และ จังหวัดพะเยาก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่เผชิญปัญหาคุณแม่วัยรุ่นที่มีอัตราแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

นายภคนันท์ กล่าวต่อว่า จากข้อมูลพบว่าอัตราการตั้งครรภ์วัยรุ่นใน จ.พะเยา มีแนวโน้มสูงขึ้น ปี 2560 2561 และ 2562 คือ ร้อยละ 72 77 และ 82 ตามลำดับ นอกจากนี้พบอีกว่าอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำของหญิงที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี สูงขึ้นคือร้อยละ 14 15 และ 16

โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะเปราะบาง เช่น ครอบครัวยากจนพ่อแม่ย้ายไปทำงานต่างถิ่น ทำให้ไม่มีคนดูแล พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เล็ก เด็กกำพร้า เด็กติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV ฯลฯ ภาวะเหล่านี้ผลักดันให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายโดยไม่ป้องกัน ขาดความรู้เรื่องการคุมกำเนิด ทำให้มีความเสี่ยงตั้งครรภ์ไม่พร้อมสูง


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เผยสถิติ วัยรุ่นไทย อายุต่ำกว่า 15 ทุก 2 ชั่วโมง คลอดลูก 1 คน พะเยายอดพุ่ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง