Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 26 ก.พ. 2563

สมาคมพนักงานสอบสวน จับมือยูนิเซฟไทย ลงนามพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองเด็ก

17 ม.ค. 2563 - 16:03 น.

สมาคมพนักงานสอบสวน จับมือยูนิเซฟไทย ลงนามพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองเด็ก

สมาคมพนักงานสอบสวน / เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ที่ห้องประชุมสมาคมพนักงานสอบสวน (สโมสรตำรวจ) ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. สมาคมพนักงานสอบสวน และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟประเทศไทย) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคุ้มครองเด็กของพนักงานสอบสวน

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

โดยพล.ต.อ.วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ นายกสมาคมพนักงานสอบสวน เป็นผู้ลงนาม และองค์กรยูนิเซฟประเทศไทย โดย Mr.Gary Risser , Chief Child Protection of UNICEF Thailand และมีนายสันติ ศิริธีรเจษฎ์ เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก เป็นผู้เข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้ โดยองค์การยูนิเซฟประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณดำเนินการโครงการ ระหว่างเดือนม.ค.2563 ถึงส.ค.2564 เป็นระยะเวลา 20 เดือน

พล.ต.อ.วุฑฒิชัย กล่าวว่า สมาคมพนักงานสอบสวน เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเป็นศูนย์รวมเครือข่ายของพนักงานสอบสวนและมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานสอบสวนในประเทศไทย สมาคมพนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพนักงานสอบสวนในทุกระดับให้การสนับสนุนต่อกลุ่มพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติงาน ด้านพิทักษ์เด็กและสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมรมพนักงานสอบสวนหญิง (FIOC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม พนักงานสอบสวน สมาคมพนักงานสอบสวนและชมรมพนักงานสอบสวนหญิง ได้ร่วมเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 โดยการจัดอบรมความรู้ด้านการคุ้มครองเด็กอย่างมืออาชีพให้กับพนักงานสอบสวนหญิงทั่วประเทศ

โครงการฝึกอบรมตามบันทึกข้อตกลงนี้จะได้เอื้อประโยชน์แก่พนักงานสอบสวนหญิงและชายที่สนใจประเด็น เรื่องการคุ้มครองเด็ก และจะได้ขยายการทำงานสู่ระดับพื้นที่ผ่านจังหวัดนำร่องอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จ.กระบี่ จ.ระยอง และจ.สกลนคร เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการอบรมของพนักงานสอบสวนในพื้นที่ อันเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้พนักงานสอบสวนได้มีองค์ความรู้ในการคุ้มครองเด็กได้อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ยังได้ให้การสนับสนุนสมาคมพนักงานสอบสวนเพื่อทำวิจัยสภาพปัญหาอุปสรรคที่พนักงานสอบสวนต้องเผชิญในการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กและข้อเสนอแนะจากงานวิจัยจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา นโยบายและการดำเนินการเรื่องการคุ้มครองเด็กแก่พนักงานสอบสวนและตำรวจต่อไป


ติดตามข่าวสดภาพที่อัลบั้มภาพ สมาคมพนักงานสอบสวน จับมือยูนิเซฟไทย ลงนามพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองเด็ก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง