เกษตรกร ยื่น 5 ข้อเสนอ บิ๊กตู่ ช่วยแจกเงินบ้านละ 15,000 บาท พักหนี้ยาว 1 ปี ให้ธ.ก.ส.ตั้งกองทุนอปรับโครงสร้างการผลิตยกระดับเกษตร วงเงิน 5 หมื่นล้าน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 20 เม.ย. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้เสนอที่ประชุมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธาน ในส่วนของเกษตรกรได้เสนอมาตรการทั้งระยะสั้นและยาว เพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้เสนอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นชอบต่อไป

สำหรับมาตรการระยะสั้น ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ 1.เสนอให้รัฐบาลเยียวยาโอนเงินสดเข้าบัญชีเกษตรกรเป็นครัวเรือน เดือนละ 5,000 บาท อย่างน้อย 3 เดือน หรือมากกว่านั้น

2.เสนอให้รัฐบาลพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อรอให้การผลิตรอบใหม่มีรายได้ชำระหนี้ได้ โดยการพักหนี้ 12 เดือน รัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร

3.ให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา เกษตรกรที่มีปัญหาเช่าซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร และมีปัญหารายได้ชำระหนี้ไม่ได้ ทำให้มีปัญหาถูกยึด ไม่สามารถทำอาชีพต่อไป จึงอยากให้รัฐบาลมีมาตรการมาแก้ไขในส่วนนี้เป็นการเร่งด่วน

4.ขอให้รัฐบาลทำระบบขายสินค้าเกษตรออนไลน์ และให้บริษัทไปรษณีย์ ไทย คิดค่าจัดส่งสินค้าเกษตรในราคามิตรภาพให้กับเกษตรกร ลดค่าส่งให้ 50% ปัจจุบันค่าส่งทุเรียนลูกหนึ่ง บริษัทไปรษณีย์ คิดค่าส่ง 50-60 บาท ซึ่งแพงไปทำให้ผู้บริโภคไม่ซื้อสินค้าทางออนไลน์จากเกษตรกร

สำหรับมาตรการระยะยาว ต้องการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งกองทุนเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตยกระดับคุณภาพเกษตร วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ให้กับเกษตรกรไปปรับปรุงการผลิตให้ทันสมัยและมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

“มาตรการทั้งหมด ต้องการให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบโดยเร็ว เพราะเกษตรกรได้รับความเดือนร้อน ส่วนจะได้รับการพิจารณาทันทีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี” นายประพัฒน์ กล่าว

นายทศพร กล่าวว่า ข้อเสนอมาตรการเพื่อภาคเกษตร จะต้องหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอีกครั้ง ว่าจะสามารถให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบดำเนินการได้ทันที หรือต้องหารือกับหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมก่อนเสนอนายกรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าเรื่องที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีได้ทันที คือ เรื่องการค่าขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ ไทย ให้กับเกษตรกร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน