ยอดว่างงานพุ่งเกือบ 4 แสน เซ่นพิษโควิด พบน.ศ.จบใหม่มากสุด

5 พ.ค. 2563 - 14:26 น.

ยอดว่างงานพุ่งเกือบ 4 แสน เซ่นพิษโควิด พบน.ศ.จบใหม่มากสุด รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยผลการขึ้นทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://empui.doe.go.th กับกรมการจัดหางานว่า

ยอดเดือนเม.ย.2563 จำนวน 267,351 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.82 จากเดือนมี.ค. ที่มีผู้มาขึ้นทะเบียน 144,861 คน โดยผู้ที่ถูกเลิกจ้างงานมีสาเหตุมาจากนายจ้าง สถานประกอบการต้องปิดกิจการ เพราะผลกระทบจากการแพร่กระจายของโควิด-19 จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้างที่เคยได้รับ ระยะเวลาที่จ่ายจะไม่เกิน 200 วัน หากเป็นการว่างงานจากการลาออกเอง จะได้รับเงิน ในอัตราร้อยละ 45 ของค่าจ้างที่เคยได้รับและระยะเวลาที่จ่ายจะไม่เกิน 90 วัน

“สำหรับผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในช่วงเดือนมี.ค.2563 พบผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 56.77 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในวัยกำลังแรงงานหรือพร้อมที่จะทำงาน 38.21 ล้านคน เป็นผู้ที่มีงานทำ 37.33 ล้านคน และผู้ว่างงาน 3.92 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1 ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.56 ล้านคน เช่น แม่บ้าน นักเรียน และผู้สูงอายุ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว จำนวนผู้มีงานทำลดลง 4.4 แสนคน ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 4.6 หมื่นคน” นายสุชาติ กล่าว

ขณะที่ผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 1.15 แสนคน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

อธิบดีกกจ. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งจากรายงานจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิกรณีว่างงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ และความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคธุรกิจและประชาชนที่ร่วมมือกับรัฐ ในการพยายามยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค อย่างไรก็ดี เกี่ยวกับเรื่องนี้ กกจ.มิได้นิ่งนอนใจ และให้ความสำคัญในการหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาประชาชน โดยจะเร่งหาแนวทางส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และวิเคราะห์ทิศทางของตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อส่งเสริมทักษะของแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนไปหลังภาวะวิกฤตโควิด–19 เบาบางลง

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ยอดว่างงานพุ่งเกือบ 4 แสน เซ่นพิษโควิด พบน.ศ.จบใหม่มากสุด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง