Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 14 ก.ค. 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 3 ราย

30 มิ.ย. 2563 - 07:12 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 3 ราย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

วันที่ 29 มิ.ย. เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ระบุว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2563 จำนวน 3 ราย ดังนี้

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

1. นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตำแหน่ง ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา
2. นายวิรุฬห์ แสงเทียน ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
3. นายจิรนิติ หะวานนท์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการทั้ง 3 ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 3 ราย

ราชกิจจาฯ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 3 ราย

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 3 ราย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง