รับทรัพย์รับเงิน!! วันนี้วันดี 1 ปีมีครั้งเดียว ซินแสดังแนะเคล็ดเปิดโชค วันที่ 8 เดือน 8

เลข 8 เป็นเลขแห่งการเงิน มีกินไม่มีอด ใน 1 ปี มีวันที่ 8 เดือน 8 เพียงครั้งเดียว ถือเป็นวันดี ซินแสดัง เป็นหนึ่ง แนะเคล็ดเปิดโชครับทรัพย์ตามความเชื่อ ดังนี้