ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตั้งจุดตรวจคุมเข้มการชุมนุม สกัดลอบเข้าเมือง ป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ย.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 29/2563 เรื่อง การออกปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9)

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

โดยมีใจความระบุถึง การกำหนดแนวทางปฏิบัติควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งการปรับตั้งจุดตรวจเข้มการชุมนุมและกิจกรรมที่มีประชาชนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก และเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจ สกัดกั้น และการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย

รวมถึงตั้งจุดตรวจร่วมและชุดสายตรวจร่วม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการก่ออาชญากรรม การรวมกลุ่มชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่า ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ดังนี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน