จากการประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีนายประเสิรฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้าร่วมการประชุม

โดยได้ข้อสรุปให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการออกประกาศเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ที่ถือครองซิมการ์ดมากกว่า 5 เลขหมายขึ้นไปต้องลงทะเบียน

ทั้งนี้มีการเปิดเผยข้อมูลพบว่า มีผู้ถือครองซิมการ์ดมากกว่า 100 เลขหมายขึ้นไป มีถึง 7,664 คน ชาวไทย ถือครอง เลขหมาย 101 เลขหมายขึ้นไป จำนวน 3,580,571 เลขหมาย ผู้ใช้บริการ 3,781 คน ต่างชาติ​ ถือครองเลขหมาย 101 เลขหมายขึ้นไป จำนวน 2,591,365 เลขหมาย ผู้ใช้บริการ 3,883 คน

นอกจากนี้ ชาวไทย ถือครองเลขหมาย 1-5 เลขหมาย จำนวน 76,348,496 เลขหมาย ผู้ใช้บริการ 57,892,702 คน ถือครองเลขหมาย 6-100 เลขหมาย จำนวน 1,997,501 เลขหมาย ผู้ใช้บริการ 193,056 คน

ต่างชาติ ถือครองเลขหมาย 1-5 เลขหมาย จำนวน 8,794,129 เลขหมาย ผู้ใช้บริการ 6,616,296 คน ถือครองเลขหมาย 6-100 เลขหมาย จำนวน 1,340,455 เลขหมาย ผู้ใช้บริการ 93,092 คน

​อย่างไรก็ตาม มีการเรียกหารือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ​ เรื่องของซิมที่เกิน 5 ซิมต้องลงทะเบียน ฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ต้องดำเนินการภายในไม่เกิน 1 เดือน

ที่มาประชาชาติธุรกิจ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน